Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie certificeren bestaande brandmeldcentrale.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • rob mulder
  Bijdrager
  Post count: 9
  #1638 |

  Aan ons is de volgende vraag gesteld:

  Moet een brandmeldcentrale in een gebouw dat in 2002 is opgeleverd nu gecertificeerd worden omdat we zijn omgeschakeld naar het gebruiksbesluit. Het certificeren is destijds niet in het PVE opgenomen.
  Omdat bij ons binnen de Universiteit de menigen hierover verdeeld zijn, wil ik deze vraag graag delen.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Aan ons is de volgende vraag gesteld:

  Moet een brandmeldcentrale in een gebouw dat in 2002 is opgeleverd nu gecertificeerd worden omdat we zijn omgeschakeld naar het gebruiksbesluit. Het certificeren is destijds niet in het Programma van Eisen opgenomen.
  Omdat bij ons binnen de Universiteit de menigen hierover verdeeld zijn, wil ik deze vraag graag delen.

  Formeel wel.
  Indien volgens het gebruiksbesluit nu een gecertificeerde installatie aanwezig moet zijn zou dit in 2002 ook al het geval zijn. Toen gold de (model)bouwverordening. De eisen mbt brandmeldinstallaties zijn -met enkele uitzonderingen die m.i. niet van toepassing zijn binnen een universiteit- niet gewijzigd.Mijn verzameling (model)bouwverordeningen gaat terug tot 8e series wijzigingen van 2002. Wat in de versie(s) daarvoor heeft gestaan weet ik niet.
  De vigerende regeling brandmeldinstallaties stamt uit 2002, gezien de opleveringdatum……

  J. Nieuwland

  rob mulder
  Bijdrager
  Post count: 9

  Bedankt voor de snelle reactie. Formeel wel laat naar mijn idee wel ruimte tot discussie over.
  We hebben namelijk zo’n 65 brandmeldsystemen die dan gecertificeerd zouden moeten worden.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Bedankt voor de snelle reactie. Formeel wel laat naar mijn idee wel ruimte tot discussie over.
  We hebben namelijk zo’n 65 brandmeldsystemen die dan gecertificeerd zouden moeten worden.

  Ik weet dat er installaties bestaan, die niet gecertificeerd zijn maar toch zijn aangesloten op een RAC.
  citaat:
  "…….de brandmeldinstallatie in het betrokken pand / object wel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het PvE maar niet certificeerd is conform NEN2535. (Dit zijn gebruikers waarvoor uit het oogpunt van eerder verworven rechten geen aanvullende eisen kunnen worden gesteld. Zij beschikken in de gebruiksvergunning of PvE over een ontheffing van de betrokken gemeentelijke autoriteit de brandmeldinstallatie niet NEN2535 gecertificeerd middels het OMS aan te sluiten op het GMS)……….."

  J. Nieuwland

  marcel veenboer
  Bijdrager
  Post count: 31

  Om een gebouw te mogen gebruiken moet in principe voldaan worden aan de voorschriften voor brandveilig gebruik zoals beschreven in het gebruiksbesluit. Daarin is een artikel opgenomen dat een BMi met doormelding voorzien moet zijn van een certificaat volgens de regeling BMi van het CCV.

  Aangezien het gebruiksbesluit slechts 1 veiligheidsniveau kent en aldus geen onderschei maakt tussen bestaande- en nieuwbouw erkent de wetgever dat de geformuleerde eisen voor de toepassing van BMI’s voor m’n nieuwbouwsituaties soms een relatief zware eis is. In dat kader kan aldus op grond van het gelijkwaardigheidsbeginsel de eis voor toepasing van een BMI worden aangepast. Als ingezoemd wordt op de doormelding, dan zal de gemeente naar verwachting niet openstaan een eventuele toepassing van een BMI met doormelding zonder kwaliteitscertificaat.Immers. Al jaren wordt getracht het aantal loze meldingen terug te dringen. Het certificatiesysteem is daarvoor het belangrijkste instrument. Het is voor uw specifieke situatie interessant om te onderzoeken of een vorm te vinden is waarbij een doormelding niet langer noodzakelijk is.

  rob mulder
  Bijdrager
  Post count: 9

  Hallo Marcel,
  Ook bedankt voor je reactie. We zijn inderdaad bezig om een andere vorm van doormelden te bedenken, mogelijk kan dit door gebouwen met elkaar te koppelen en de lijnen dan te concentreren om zo te besparen op deze lijnen. Dit i.v.m. de hoge kosten op jaarbasis. Ondanks dat wij een eigen meldkamer (BAC) hebben die 24 uur per dag met twee man bezet is, gaat de brandweer nog niet akkoord om deze meldkamer in te zetten voor het verwerken van brandalarmen en het telefonisch melden aan de RAC.

  In het verleden zijn er brandmeldinstallaties geplaatst met een doormelding naar de RAC zonder dat deze gecertificeerd werden. Nu bij verbouw en nieuwbouw worden de installaties wel gecertificeerd.
  Het aantal loze meldingen binnen ons complex ligt ver onder de norm. Mede omdat we een strikt beleid hanteren ten aanzien van werkzaamheden binnen onze gebouwen. Ook het jaarlijkse onderhoud en de maandelijkse OP taken worden door ons uitgevoerd.

  Blijft nog altijd de vraag openstaan: moet een installatie gecertificeerd worden ondanks dat eerder voor het gebouw en het gebruik hiervan een gebruiksvergunning is afgegeven zonder voorwaarden.

  jos vroon
  Bijdrager
  Post count: 106

  Ondanks dat wij een eigen meldkamer (BAC) hebben die 24 uur per dag met twee man bezet is, gaat de brandweer nog niet akkoord om deze meldkamer in te zetten voor het verwerken van brandalarmen en het telefonisch melden aan de RAC.

  Het aantal loze meldingen binnen ons complex ligt ver onder de norm. Mede omdat we een strikt beleid hanteren ten aanzien van werkzaamheden binnen onze gebouwen. Ook het jaarlijkse onderhoud en de maandelijkse OP taken worden door ons uitgevoerd.

  Blijft nog altijd de vraag openstaan: moet een installatie gecertificeerd worden ondanks dat eerder voor het gebouw en het gebruik hiervan een gebruiksvergunning is afgegeven zonder voorwaarden.

  Het antwoord is in dit geval simpel. Nee.

  De wetgever mag niet met terugwerkende kracht aanvullende eisen stellen aan gebouwen en installaties als niet aantoonbaar mankementen aan de orde zijn die ingrijpen noodzakelijk maken.
  Er is immers geen sprake van bouwkundige tekortkomingen en/of wijzigingen aan de objecten en is geen sprake van grote ingrepen in de brandmeldinstallatie.(neem ik aan).
  U heeft uw zaken organisatorisch goed geregeld en geeft al aan dat u onder de norm zit qua ongewenste meldingen.
  Het jaarlijks onderhoud zal waarschijnlijk uitgevoerd worden met toestemming van het detectiebedrijf als eindverantwoordelijke.
  De wetgever kan in uw geval dus niet aantoonbaar maken dat er noodzaak is de installaties aan te passen.
  Daarnaast heeft u indertijd aan alle verplichtingen voldaan en zelfs een PvE laten opstellen.
  De houding van de overheid in deze kan men dus aankaarten bij de bestuursrechter.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.