Brandpreventieforum Forums Beheersbaarheid van brand BvB gebouw en overkapping

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)
 • Auteur
  Berichten
 • kakadu
  Bijdrager
  Post count: 68
  #776 |

  Situatie:
  een met vier wanden omsloten bedrijfsruimte (>1000 m2).
  een naast gelegen overkapping waarvan alle gevels open zijn (overkapte buitenopslag >1000 m2).

  De overkapping is een zelfstandig bouwwerk. Staat enkele meters van de bedrijfsruimte.

  Wat moet ik voor een berekening beheersbaarheid van brand als branduitbreidingsgebied aannemen?

  Benieuwd.

  R.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Wat probeer je te berekenen? Volgensmij een gelijkwaardigheid aan het Bb. Dat gaat uit van een brandcompartiment wat bestaat uit GO-vloeroppervlakte (bepaald volgens NEN2580, zie begripsbepaling bouwbesluit). Een buitenruimte zit (meestal) niet in je GO.

  Ik denk dus niet dat je het mee moet nemen in de berekening van je compartiment. wel zit er volgensmij een bepaling in de MBvB dat je een brandwerendheid op de gevel moet hebben ter plaatse van een buitenopslag, maar daar ben ik me niet helemaal zeker van.

  Het is wel zo dat meerdere gebouwen in een BC verenigd kunnen worden, maar met een buitenruimte ligt het anders omdat het geen gebouw/ruimte in de zin van het bouwbesluit is. De bescherming van dit soort opslag komt eerder voort uit milieurichtlijnen.

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  De keus is aan de aanvrager. Er mogen meerdere gebouwen in een brandcompartiment zijn gelegen, mits gelijkwaardigheid kan worden aangetoond.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  De overkapping is toch een brandcompartiment (begrippen volgens Bouwbesluit en NEN 6068).

  Als je voorzieningen moet treffen om brandoverslag te voorkomen, kan je kijken of samenvoegen zin heeft.

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  De toelichting van het Bouwbesluit meld het volgende over brandcompartimenten:
  (of in dit geval de overkapte ruimte)

  Volgens de jurisprudentie (uitspraken van rechters) wordt het volgende onder een bouwwerk verstaan: (sluit aan bij model Bouwverordening)

  Je kan de overkapte ruimte dus niet buiten beschouwing laten (zeker niet gezien de grootte > 1000 m²). Indien je de overkapte ruimte als apart BC beschouwd dienen de brandoverslagtrajecten dus van beide scenario’s bepaald te worden. Mocht dit niet gunstig uitpakken zou je inderdaad kunnen proberen deze ruimten onder te brengen in één BC.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  @ Blackdawn

  Wel gedurfd van je, om uit de conclusie uit de Nota (dat het Bb geschikt is gemaakt voor tunnels) meteen te destilleren dat het ook zo geldt voor overige ‘bouwwerken’ zoals overkappingen.

  Hoe leg jij art. 2.104 lid 1 dan uit, dan een besloten ruimte in een brandcompartiment dient te liggen? En 2.105 lid 4, dat je de oppervlakte van een BC uitdrukt in vierkante meters GO (waar de buitenruimte niet onder valt)… :wink:

  Ten slotte wil je met deze berekeningen gelijkwaardigheid aan je inhoudelijke artikel bereiken, niet aan je begripsomschrijving.

  nikee
  Bijdrager
  Post count: 46

  Ik zou dat uitleggen met art. 2.104 lid 4: Een niet besloten verblijfsgebied ligt in een brandcompartiment.

  Dit lid is alleen aangestuurd voor industriefuncties en overige gebruiksfuncties.

  Voor verblijfgebied en verblijfsruimte moeten dan de definities uit art. 1.1 worden aangehouden:
  verblijfsgebied: gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte;
  verblijfsruimte: ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden;

  Als er onder een overkapping dan opslag plaatsvindt, wat volgens mij kenmerkend is voor een lichte industriefunctie, dan zou dit ‘verblijfsgebied’ in een brandcompartiment moeten liggen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik heb het voor de zekerheid nog even in de NEN2580 nagezocht. Niet-overdekte gebouwgebonden buitenruimtes horen nooit bij het GO, daarvoor zou het verhaal dus niet opgaan. gebouwgebonden buitenruimtes echter mogen onder bepaalde condities wel tot het GO worden gerekend.

  Wanneer dat het geval is zou je de buitenruimte als GO kunnen beschouwen, en inderdaad de keuze kunnen maken het wel of niet als apart BC uit te voeren en op te nemen in de BVB-berekening.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  @engeltje kunnen of moeten?

  Volgens mij is het niet zo vrijblijvend!

  toelichting bij artikel 2.104
  Het vierde lid regelt dat bij bepaalde gebruiksfuncties ook de niet besloten verblijfsgebieden in een brandcompartiment moeten liggen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een opslag voor brandbare materialen zoals een houtopslag

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Het bouwbesluit schrijft voor dat de buitenruimte in een BC moet liggen, je zou er zelfs uit kunnen halen dat binnen- en buitenruimte twee afzonderlijke compartimenten moeten zijn… maar ja, doen we binnen in gebouwen niet exact hetzelfde? Ook daar combineren we naar believen functies en oppervlaktes.

  Een verzoek tot toepassen van gelijkwaardigheid zou zover kunnen gaan dat je deze twee BC’s tot een gaat combineren. In die zin dus ‘kunnen’, maar ik denk dat je tegen meer problemen op gaat lopen dan je lief is.

  Wanneer ik B&W zou zijn zou ik in ieder geval ook willen weten hoe deze oplossing zich verhoudt tot de bepalingen uit de Wet Milieubeheer. Dat zaken collectief in vlammen op zullen gaan, OK, iedereen heeft recht op zijn eigen brandje. Maar hoe ga je om met veilgheid richting de buren, en met de milieuaspecten? Voor gelijkwaardigheid mag je dat allemaal opnieuw overwegen.

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  Ik ben het met Engeltje eens dat regelgeving lang niet altijd duidelijk is. Sterker nog de ene regel spreekt soms een andere regel tegen. Maar er staat in de toelichting dat de definitie van een bouwwerk "ook" van toepassing is op tunnels, niet expliciet op tunnels (als bouwwerk). Ik ben van mening dat er op een praktische wijze omgegaan moet worden met de regelgeving. Zeker gezien de grootte van de overkapte berging (> 1000 m²) ben ik van mening dat je dit niet kunt negeren.
  Uiteraard zijn eisen bedoeld om eenduidige regels te creëren. Echter blijft de achtergrond van de regelgeving van vitaal belang (met name in onduidelijke gevallen). Geschillen uit het verleden leert ons dat de jurispredentie met hele andere ogen naar regelgeving kijkt, of soms zelf grotendeels aan de kant schuift. Echter wordt de achtergrond van de regelgeving in zo’n geval wel overwogen, waardoor er soms hele verassende uitspraken tot stand komen.

  Maar wat is eigenlijk de onderlinge afstand tussen beide bouwwerken? Als dit voldoende is, ben je klaar lijkt me.

  kakadu
  Bijdrager
  Post count: 68

  Onderlinge afstand 10 m

  Het betreft een houtopslag onbewerkt hout en pallets.
  De bronstraling zal hoger liggen dan 45

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  Hmmm… discutabel gezien de bronstraling. Zou er voor de zekerheid toch een stralingsberekeningetje op loslaten.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Vandaar ook dat je dit soort opslagen beter op basis van PGS-2 kunt uitrekenen, wat ook noodzakelijk zal zijn in het kader van de milieuvergunning/-melding.

  nikee
  Bijdrager
  Post count: 46

  En let op art. 2.1.9 Gebruiksbesluit, over de opslag van brandbare, niet-milieugevaarlijke stoffen. Daarin worden in lid 2 specifiek voor dit soort houtopslagen, eisen gesteld aan straling, bereikbaarheid en bluswatervoorziening.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.