Brandpreventieforum Forums Bouw Brandwerendheid op de erfgrens

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181
  #141 |

  Ik krijg een milieuvergunning in heroverweging met een hele geschiedenis. Ik zal hiervan eerst de geschiedenis vertellen:
  Ergens begin jaren 80 is er een bedrijf gestart in een oude boeren schuur, het bedrijf doet iets met polyester. Ergens in 1989 hebben ze besloten het bedrijf te "legaliseren", vervolgens hebben ze hier een milieuvergunning verleent en bestemmingsplanwijziging doorgevoert. Voor de milieuvergunning hebben ze advies ingewonnen van de brandweer (een paar generaties voor mij). Die hebben een aantal eisen gesteld wat vooral brandwerendheid tussen 2 ruimtes intern betreft. Toch heeft de toenmalige milieuman in de vergunning gezet dat de buitenwand 30 minuten moest zijn. Verder geen bezwaar tegen (ook niet door eigenaar) dus vergunning verleent. In 1992 bij de eerste controle kwamen ze er achter dat de buitenwand niet brandwerend was. Toen werd de brandweer ingeschakeld om een oplossing te bedenken, (ze hebben volgens mij niet in de gaten gehad dat ze zelf helemaal geen brandwerendheid aan de buitenwand hadden geeist) de brandweer heeft toen gekeken naar belendende gebouwen. Er was 1 gebouw op een ander perceel op +- 3 meter afstand. Dus idee van de brandweer was een brandwerende muur er tussen zetten. Deze eis is in een nieuwe vergunning opgenomen, en weer niemand bezwaar gemaakt. In 2003 weer een controle, wat denk je, muur staat er niet. Maar inmiddels is de belendende bebouwing verdwenen. De brandweer word weer om advies gevraagd en zegt dat het van rechtens verkregen niveau is en dat de muur er wel moet komen.

  Nu 2006 is de afdeling milieu een handhavingsactie gestart en heeft het bedrijf gevraagd de milieuvergunning te herzien. Afdeling milieu heeft bij ons gevraagd of de brandwerende muur nog nodig is…

  Aan de ene kant is een brandwerende muur niet nodig omdat er aan de andere kant niks staat. Maar aan de andere kant zou je een toekomstig bouwende buurman er mee benadelen omdat hij dan voor de volle brandwerendheid zou moeten opdraaien. Daarbij heeft hij alle keren nooit bezwaar gemaakt.

  Wat zouden jullie de afdeling milieu adviseren?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Brandwerendheid wordt in het bouwbesluit niet bepaald op basis van de daadwerkelijk aanwezige bebouwing, maar op basis van spiegelsymmetrie. Dit is zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw zo.

  Het maakt dus niet uit of er wel of geen gebouw staat op dat naastgelegen terrein, wanneer één van de gevels van de schuur zich dichtbij een perceelsgrens bevindt dient deze een mate van brandwerendheid te bezitten.

  Eis blijft dus staan, die gevel moet een bepaalde WBDBO hebben. In een vorige vergunning is dit gedekt door het plaatsen van een wand, in de realiteit zit deze wand er niet.

  Aan laten brengen dus, of vergunning laten aanvragen voor een andere oplossing, misschien op basis van gelijkwaardigheid.

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Beste Engeltje, ik pas het normaal ook op deze manier toe en ga ook uit van spiegelsymetrie, maar als je het bouwbesluit er op naslaat zou je eigenlijk toch iets anders gaan denken.

  De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van rook en van brand gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten.

  Bron
  Het lijkt hier alleen om 2 compartimenten te gaan.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Klopt, maar je moet iets verder lezen. In 2.105-5, die wordt aangestuurd voor bijna alle functies, lees je het verhaal over de erfgrensbepaling.

  Reden waarom dit apart staat is dat de werkingssfeer van het bouwbesluit slechts reikt tot aan het perceel waarop het gebouw staat. Je kunt geen eis stellen op grond van de omgeving, dus is het zo opgelost. Wel aardig bedacht, volgensmij.

  voor bestaande bouw moet je kijken in 2.113-2, dat is in jouw geval van toepassing omdat je het hier niet over nieuwbouw hebt, maar over een rechtens verkregen niveau wat eigen eisen kent, maar sowieso niet onder het niveau bestaande bouw uit mag komen.

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Klopt, maar je moet iets verder lezen. In 2.105-5, die wordt aangestuurd voor bijna alle functies, lees je het verhaal over de erfgrensbepaling.

  Dit moet denk ik 2.106-5 zijn.
  Maar verder heel erg bedankt je hebt me hier mee geholpen!

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Naast de eisen uit het Bouwbesluit kunnen er ook nog eisen gelden vanuit de Milieu-regelgeving. In het besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer staat in artikel 1.6.11 het volgende:

  ‘Een brand in een inrichting veroorzaakt op de erfgrens geen grotere stralingsbelasting dan 15 kW per m2. Op verzoek van het bevoegd gezag toont degene die de inrichting drijft aan, dat zodanige brandpreventieve voorzieningen zijn getroffen dat aan de eerste volzin wordt voldaan. Bij opslag op een open terrein bedraagt de vrije ruimte tussen opslag en erfgrens ten minste 7,5 m.’

  Hoewel deze eis van 15,0 kW/m2 op de perceelsgrens conflicterend is met het Bouwbesluit (strenger), is dit wel de regelgeving waar naar gekeken moet worden in het kader van de Milieuvergunning.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Goed gezien, 2.106 inderdaad… :)

  De eisen zijn op zich niet conflicterend, maar het bouwbesluit gaat uit van een bepaald ‘standaard gebruik’. Wanneer je de achtergrond van de bouwregelgeving onderzoekt, zie je dat dit gebruik inhoudt dat er ca. 60 kgvhe aanwezig is, vandaar ook de standaard brandwerendheid van 60 minuten.

  Wanneer een opslagbedrijf een milieuvergunning nodig heeft, is de kans erg groot dat het spul wat wordt opgeslagen buiten het scope van de bouwregelgeving valt, dat het afwijkt van de standaard zeg maar. Op dat moment kan de milieu-tak een aanvullende eis stellen. Dit mag geen bouwkundige eis zijn (daar is het bouwbesluit voor), maar wel een eis voor het behalen van een bepaalde prestatie. Dat de meeste mensen hiervoor een bouwkundige oplossing kiezen is hun zaak.

  J.

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Conflicterend… aanvullend… what’s in the name?

  Als het bouwwerk niet valt binnen het ‘standaard gebruik’ van het Bouwbesluit is er waarschijnlijk sprake van ‘uitzonderlijke gebruik’ waarvoor een Milieu-vergunning nodig is. Het verschil met het Bouwbesluit is dat er sprake is van een andere bepalingsmethode. In het Bouwbesluit wordt gewerkt (via de NEN6068) met een warmtestralingsflux van 15,0 kW/m2 op het ‘denkbeeldige’ bouwwerk van de buurman (via de spiegelsymmetrie-methode) en volgens de Milieu-regeltjes met eenzelfde stralingsflux op de perceelgrens. Bouwbesluit regelt tussen de bouwwerken onderling (ook al is dit een denkbeeldig bouwwerk), Milieuregelgeving gaat tussen de percelen.

  In dit voorbeeld wordt volgens mij een oplossing gevonden in een vrij staande muur tussen de percelen (op de ergrens?). Is hier sprake van een bouwwerk? Je bent volgens mij wel gedwongen om te werken met de Milieu-wetgeving.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  "agri7up" in je e-mail… ken ik jou niet, ouwe Fries?! :D

  conflicterend en aanvullend kan nogal wat uitmaken, juridisch gezien, maar laten we daar maar verder niet op ingaan.

  Inderdaad moet je je binden aan de milieu-eis, wil je het gebouw gebruiken zoals je wilt. Dit is echter geen weigeringsgrond voor bouwvergunning, dus je hebt kans dat je een gebouw hebt staan waarbij je naderhand aanvullende voorzieningen moet treffen om het op de manier te gebruiken zoals je wilt.

  Een brandscheidende muur kan een oplossing zijn, maar misschien is het wel helemaal niet nodig op grond van afstanden tot de perceelsgrens, of kan er met brandwerende beplating tegen de bestaande constructie nog iets worden bereikt.

  Je kunt het via de NEN berekenen, maar voor volledig bezweken industriegevels wordt ook wel de CPR-14 (nu het ‘yellow book’ PGS-2 dacht ik) gebruikt. In hoofdstuk 6 staat de ‘snelle methode’ om de straling te berekenen, waarbij je ook nog mag reduceren vanwege atmosferische transmissieverliezen (tot een factor 0.45, da’s flink!) :D

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Ik wil toch nog heel even op deze discussie terug komen.

  Naast de eisen uit het Bouwbesluit kunnen er ook nog eisen gelden vanuit de Milieu-regelgeving. In het besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer staat in artikel 1.6.11 het volgende:

  ‘Een brand in een inrichting veroorzaakt op de erfgrens geen grotere stralingsbelasting dan 15 kW per m2. Op verzoek van het bevoegd gezag toont degene die de inrichting drijft aan, dat zodanige brandpreventieve voorzieningen zijn getroffen dat aan de eerste volzin wordt voldaan. Bij opslag op een open terrein bedraagt de vrije ruimte tussen opslag en erfgrens ten minste 7,5 m.’

  Deze eis is mooi, helaas hebben we niet te maken met een transport of opslag bedrijf. Het bedrijf is een fabricant van specifieke polyester gevelafwerking. Weet iemand onder welke milieu amvb deze valt. Het probleem is eigenlijk dat ik bij een milieuvergunning geen onderbouwing op basis van het bouwbesluit kan aanleveren.

  Een brandscheidende muur kan een oplossing zijn, maar misschien is het wel helemaal niet nodig op grond van afstanden tot de perceelsgrens, of kan er met brandwerende beplating tegen de bestaande constructie nog iets worden bereikt.

  Je kunt het via de NEN berekenen, maar voor volledig bezweken industriegevels wordt ook wel de CPR-14 (nu het ‘yellow book’ PGS-2 dacht ik) gebruikt. In hoofdstuk 6 staat de ‘snelle methode’ om de straling te berekenen, waarbij je ook nog mag reduceren vanwege atmosferische transmissieverliezen (tot een factor 0.45, da’s flink!) :D

  Hoe hij het oplast maakt mij nix uit, met brandwerende geveldelen een berekening of een muur. Als hij de eis maar haalt. op afstand zal ie het niet halen met amper een meter tot de erfgrens.

  Wie o wie weet welke amvb ik ter hand moet nemen in deze?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Wie o wie weet welke amvb ik ter hand moet nemen in deze?

  Wanneer jij een milieuvergunning moet behandelen mag ik toch aannemen dat je zelf weet of iets onder een AMvB valt of niet?
  Ik neem tegelijk ook aan dat deze aanvrager van jullie het vezoek heeft gehad om te melden? In dat verzoek moet ook staan vanuit welke wetgeving je dit vraagt.

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Wie o wie weet welke amvb ik ter hand moet nemen in deze?

  Wanneer jij een milieuvergunning moet behandelen mag ik toch aannemen dat je zelf weet of iets onder een AMvB valt of niet?
  Ik neem tegelijk ook aan dat deze aanvrager van jullie het vezoek heeft gehad om te melden? In dat verzoek moet ook staan vanuit welke wetgeving je dit vraagt.

  Ik behandel de aanvraag niet, ik word advies gevraagd door afdeling milieu.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Voor hen geldt hetzelfde, ze kunnen je dat vast wel aangeven.

  Wanneer je op http://wetten.overheid.nl op ‘milieubeheer’ zoekt en alleen de AMvB’s aanvinkt, krijg je de hele riedel te zien. Het besluit inrichtingen geeft een overzicht van alle bedrijven die een milieu-impact hebben, en als zodanig meldingsplichting of vergunningsplichting zijn.

  J.

  anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181

  Voor hen geldt hetzelfde, ze kunnen je dat vast wel aangeven.

  Wanneer je op http://wetten.overheid.nl op ‘milieubeheer’ zoekt en alleen de AMvB’s aanvinkt, krijg je de hele riedel te zien.

  Dit is precies het eerste wat ik had gedaan. Ik kon hier alleen geen amvb vinden die van toepassing was.

  Het besluit inrichtingen geeft een overzicht van alle bedrijven die een milieu-impact hebben, en als zodanig meldingsplichting of vergunningsplichting zijn.
  J.

  Hij is zoiezo vergunningsplichtig. De vraag om advies is naar aanleiding van een wijzigingsaanvraag van de vergunninghouder.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Dat je geen AMvB kunt vinden kan ermee te maken hebben dat bedrijven welke onder zo’n besluit vallen slechts een meldingsplicht hebben, en geen milieuvergunning aan hoeven vragen.

  Wanneer jij daar dus een milieuvergunning voor je neus hebt, zul je daar nooit een 8.40 AMvB bij vinden.

  Je zult de vergunning als maatwerkoplossing moeten zien, op de site van infomil kun je daarover vast wel wat informatie vinden. Als startertje hier alvast een link

  Afhankelijk van de ernst van de situatie moet je dan de keuze maken of je de eis vanuit het BB zwaar genoeg vindt, of dat je in het kader van het milieu en de omgeving er een zwaardere eis overheen wilt leggen. De PGS-richtlijnen (vervanging van de CPR) kunnen je daarbij helpen.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.