Brandpreventieforum Forums Bouw brandweerlift

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
 • Auteur
  Berichten
 • dragonfly
  Bijdrager
  Post count: 62
  #132 |

  Even een juridisch vraagje:

  Volgens art. 1.1 lid 2 wordt een brandweerlift omschreven in NEN-EN 81-72. Maar waar vind ik dat deze lift ook moet voldoen aan de norm?
  Er worden in de Regeling BB weliswaar nadere eisen gesteld aan de toepassing van de norm, maar waar vindt ik nou dat de Regeling, en daarmee de norm, in dit geval van toepassing is.

  Het staat vast ergens, maar ik kan het zo gauw niet vinden. Volgens mij kan je het nu ook lezen dat àls je de norm toepast, hij moet voldoen aan wat er in de Regeling staat. Maar er staat niet dàt je hem moet toepassen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  In de koptekst van 1.1-2… Daar staat "Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt voorts verstaan onder:"

  Wanneer het een of andere artikel uit het bouwbesluit dus een brandweerlift eist, dient de term ‘brandweerlift’ te worden geinterpreteerd als een lift die voldoet aan het gestelde in de NEN-EN 81-72. Dit is dus je aansturing.

  De regeling bouwbesluit stuurt op zich niet aan, maar geeft wel de vigerende versie van de norm. Op dit moment staat er nog in dat je versie 2003 moet gebruiken. Let hier wel op, want volgensmij is er pas geleden een versie 2005 uitgekomen. Deze is dus nog niet aangestuurd, en mag niet voor toetsing worden gebruikt!

  Joa

  dragonfly
  Bijdrager
  Post count: 62

  OK, maar waarom wordt er op andere plaatsen dan nog wel extra aangestuurd, bijvoorbeeld bij de rookmelder? Die staat ook genoemd in 1.1 lid 2, maar toch wordt er in 2.146 lid 7 nog eens gesteld dat er voldaan moet worden aan (delen van) NEN 2555.

  Ik ben geen jurist en het BB is geschreven in het juridisch :? ipv nederlands. Dus waarschijnlijk dat het daar misgaat bij mij :wink:

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  in art 1 staan de algemene omschrijvingen. Overal waar je het woordje rookmelder terugziet moet je dat dus lezen als een rookmelder conform de 2555.

  In dit geval is de enige plek waar een RM wordt geeist inderdaad 2.146-7. Dit dubbelt zich dus inderdaad, maar het is eigenlijk nogmaals een bevestiging dat het volgens de NEN wordt uitgevoerd. Mocht er echter ooit een artikel worden opgenomen waarin het woordje rookmelder terugkomt zonder verwijzing, weet je dat er een rookmelder volgens de NEN wordt bedoeld.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Als ik even mag voort borduren op deze oude topic…

  De toelichting op artikel 4.16 Regeling BB zegt: ""

  Wat zou er nou toch met deze duistere zinssnede bedoeld worden?

  (Met een enkele definitie wordt overigens géén hele norm aangestuurd, maar alleen de definitie van de norm, namelijk ‘‘.)

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Heb jij de laatse versie van de RBB en haar NvT te pakken? Ik kan het stukje tekst waar je het over hebt namelijk niet vinden….

  J.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Heb jij de laatse versie van de RBB en haar NvT te pakken? Ik kan het stukje tekst waar je het over hebt namelijk niet vinden….

  J.

  Stcrt. 2002, 241 laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2006, 122 (volgens de site van BRIS)…

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Ik heb het originele laatste staatsblad met wijzigingen er even naast gehouden; er is toen niets aan artikel 4.16 gewijzigd…

  Welke versie heb jij, J.?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik heb de versie van de site van VROM, dat is

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 november 2002, nr. MJZ2002085861 tot vaststelling van nadere voorschriften voor bouwwerken (Regeling Bouwbesluit 2003), gepubliceerd in Staatscourant 2002, 241, zoals deze luidt na de wijzigingen gepubliceerd in Staatscourant 2003,101, Staatscourant 2005, 163 en Staatscourant 2005, 249.

  En de Nota van toelichting daarbij:

  Geïntegreerde toelichting Regeling Bouwbesluit 2003 (Stcrt. 2002, 241; 2003, 101; 2005, 163; 2005, 249)

  Volgens VROM is die geldig in 2007…

  Ik heb even op http://www.overheid.nl gekeken, inderdaad geven die ook de 2006/122 wijziging als laatste door. Die geeft alleen maar toevoegingen voor tunnelveiligheid.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  De volledige toelichting op 4.16 luidt:

  Maar wat zou het betekenen?

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  En, aanvullend hierop: wordt ergens iets gezegd over de minimale afmetingen van het voorportaal van een brandweerlift?

  Ik lees alleen in NEN 81-72 paragraaf 5.1.1 (…) ‘

  In bijlage 1 en 2 worden (informatief!) wat vormen gegeven, maar géén afmetingen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Dit heb ik er staan…

  . In artikel 4.16 worden voortaan voor de toepassing van NEN-EN 81-72 nadere bouwtechnische voorschriften gegeven indien een bouwwerk is voorzien van een brandweerlift. Het betreft de brandveiligheidsvoorschriften voor de liftschacht en het portaal dat op iedere etage voor elke liftschachtdeur van een brandweerlift aanwezig moet zijn en de vrije doorgang van de liftschacht.
  De Europese regelgeving kent geen onderscheid tussen een rookvrije of een brand- en rookvrije ruimte en bij de Nederlandse vertaling van deze Europese norm is de terminologie “fire protected lobby” vertaald in “tegen brand beschermde hal”. Uitgaande van de gangbare bouwpraktijk is hier echter sprake van een rookvrije verkeersruimte die bouwtechnisch wordt gekwalificeerd als een rookcompartiment als bedoeld in afdeling 2.16 van het Bouwbesluit 2003. De eis voor een rookvrije verkeersruimte is overeenkomstig de publicatie ‘Brandbeveiligingsinstallaties’, maart 2003, van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) waarin wordt gesproken van een rookwerende sluis. Een zwaardere eis is voor deze ruimte niet alleen onnodig, maar zou ook leiden tot een stijging van de bouwkosten.
  In het verlengde van het voorschrift van artikel 2.104, eerste lid, van het Bouwbesluit 2003, waarin wordt gesteld dat een liftschacht die voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute geen brandcompartiment behoeft te zijn, is nu voor de liftschacht van een brandweerlift voorgeschreven dat tussen de liftschacht en een naastgelegen ruimte waarin
  brand kan ontstaan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is van ten minste 60 minuten. Het rookvrije portaal voor de toegang van de lift mag binnen dat compartiment gelegen zijn. Indien dat niet het geval is dan zal de deur van de liftschacht brandwerend moeten zijn.
  Voor de vrije doorgang van de toegang van de liftschacht van de brandweerlift is ook het nationale voorschrift van ten minste 85 cm van toepassing. Op deze maatvoering zal de kooideur behoren aan te sluiten, omdat het anders te krap manoeuvreren voor de brandweer zal worden. Bovendien is het overgrote deel van de brandweerliften onder normale omstandigheden al een gewone personenlift met een vrije doorgang voor de liftschacht van ten minste 85 cm.[/i]

  Weet je zeker dat je de toelichting van het staatsblad aan het lezen bent, en niet de toelichting van TNO of iemand anders? (Je was met BRIS bezig, tenslotte)

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Het zou kunnen…

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik heb net de 2005:163 wijziging door zitten lezen, die komt overeen met mijn verhaal… in de volgende twee vind ik geen wijzigingen terug op art. 4.16 en haar toelichting…

  Die Nico ook… :roll:

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  De norm (ook BRIS-versie) zegt hetzelfde op één van de eerste pagina’s:

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.