Brandpreventieforum Forums Bouw Brandweerlift

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • d koehoorn
  Bijdrager
  Post count: 11
  #1493 |

  Heren met kennis,

  Ik heb een vraag m.b.t. een brandweerlift.
  Tijdens een controle van een gebouw met de laats afgegeven bouwvergunning is een brandweerlift geëist.
  Alleen is de bouwvergunning afgegeven in de jaren 80.
  Gelden de huidige NEN normen voor een brandweerlift alsnog voor een brandweerlift uit de jaren 80?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Omschrijf de situatie eens wat duidelijker:

  Blijkbaar is de vergunning in de 80’s afgegeven. Wanneer is het gebouw daadwerkelijk gebouwd? Stond er in die vergunning al een brandweerlift aangegeven? Op grond waarvan ontstaat op dit moment de eis voor een brandweerlift?

  Reden waarom ik dit vraag is omdat de vergunning een UITVOERINGSbesluit is. Daarmee kun je een gebouw bouwen, en wanneer je daarmee klaar bent wordt gecontroleerd of je aan de vergunning hebt voldaan. Op dat moment verliest de vergunning haar uitvoeringswaarde, en is het alleen nog maar een dossierstuk. Daarna heb je dus ook een gebouw staan waarvan de gemeente het OK vindt dat het bestaat op de manier waarop het is neergezet (anders hadden ze er op grond van art. 40 Ww destijds iets van moeten zeggen)

  Mochten B&W/de brandweer je in een later stadium nog willen tot extra zaken (omdat de inzichten na verloop van tijd wijzigen, ik noem maar wat) moeten ze dat doen via een aanschrijving. Voor het uitvoeren daarvan heb je dan ook geen bouwvergunning meer nodig.

  Zaken die uit de bouwverordening/het Gebruiksbesluit voortkomen kennen maar 1 niveau, en dat is het huidige niveau. Het bouwbesluit kent nog het niveau bestaande bouw. In een aanschrijving moeten B&W heel specifiek aangeven op welk niveau ze zaken uitgevoerd willen hebben. Ik kan me voorstellen dat ze zaken zoals een brandweerlift compleet op nieuwbouw willen hebben uitgevoerd.

  d koehoorn
  Bijdrager
  Post count: 11

  Het pand is in 88 opgeleverd.
  Op de bouwvergunning, ingediend in 87, staan op de tekening van de begane grond in het rood de opmerking "brw lift".
  De tekeningen zijn gestempeld alszijnde een besluit, met daarbij dat de opmerkingen in het rood aangepast dienen te worden. Dit is dus het rechtensverkregen niveau.

  De controles die ik uitvoer worden altijd gedaan op basis van de afgegeven bouwvergunningen.

  Mijn vraag is of ik deze lift moet laten voldoen aan de huidige eisen voor een brandweerlift, of dat de eisen in 87 / 88 voor een brandweerlift anders waren dan de huidige eisen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik durf te betwijfelen dat het ‘van rechtswege verkregen’ niveau het niveau is waarop de vergunning wordt verleend… 8) Geen enkel gebouw in NL is namelijk exact volgens vergunning gebouwd, er zijn altijd kleine afwijkingen. Naar mijn mening is het dus eerder het niveau waarop het gebouw daadwerkelijk wordt neergezet. De gemeente heeft ook in het uitvoeringstraject nog mogelijkheden om van de vergunning af te wijken. Omdat het verboden is te bouwen in afwijking van een vergunning moet je er wel iets van ‘vinden’ op dat moment (vandaar ook de gereedmeldingen waar elke gemeente om vraagt), maar wanneer de handhaver er ‘niets van vindt’ is dat ook een mening, en houdt dat blijkbaar in dat het gebouw OK is zoals het is opgeleverd. Het niet uitvoeren van je wettelijk opgelegde taak is op dat moment geen excuus.

  Het gebouw wat er komt te staan op grond van een vergunning wordt voordat het in gebruik wordt genomen gecheckt door de buitendienst. Blijkbaar is het zo dat in ’88 iemand het goed heeft gevonden dat dat gebouw zo werd gemaakt, ONDANKS de opmerking dat er een brandweerlift in moest. Op dat moment hadden ze moeten zeggen ‘he, bouwen in afwijking van vergunning’, en er een handhavingstraject op los moeten laten.

  Wanneer je nu, na 20 jaar, gaat proberen die lift alsnog erin te krijgen, is de eerste vraag die je krijgt ‘waarom nu, en de afgelopen 20 jaar niet’? Blijkbaar heeft de gemeente dit lange tijd zo toegestaan. Die bouwvergunning is in 88 afgehandeld, en je moet haar ook beschouwen als niet meer dan een archiefstuk waaraan je nu geen rechten meer kunt ontlenen, juist omdat de gemeente zo lang heeft stilgezeten.

  Wanneer je op dit moment die lift alsnog wilt laten maken, zul je dat via een aanschrijvingstraject ex art. 13 Ww moeten doen, en moeten gaan onderbouwen waarom je de situatie op dit moment te onveilig vindt om te laten voortbestaan. Daarnaast moet je meewegen wat voor (financiele) impact het op de gebouweigenaar heeft, en al die zaken afwegen om te zien of dit nu wel de meest geschikte oplossing is. Alleen het feit dat ze er in ’80 een keer om hebben gevraagd is niet goed genoeg.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  In de jaren 80 is een brandweerlift geëist. Ik ga er gemakshalve van uit dat er destijds ook een (brandweer)lift is aangebracht.

  Deze lift moet voldoen aan de eisen die er destijds waren gesteld aan de brandweerlift. Dit zal in de bouwvergunning moeten staan. Destijds was er geen Bouwbesluit, dus de enige manier waarop je de eisen kan opduikelen is het vergunningsdossier.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ah, dat zou de zaak veranderen… Zit die lift er op dit moment al in, of wil je hem nu laten aanbrengen?

  d koehoorn
  Bijdrager
  Post count: 11

  De brandweerlift zit er al in vanaf de oplevering.
  Ik ben van mening dat ik als handhaver niet kan eisen dat deze lift aan de huidige eisen voor een brandweerlift moet voldoen. Ik zie geen grondslag om dit wel te doen namelijk.

  Maar ik kan ook uit oogpunt van de repressie bedenken dat zij graag wel hebben dat de lift voldoet aan de huidige norm.
  Dit verhoogt aanzienlijk de veiligheid van de lieden die het gebouw ingaan. (wat eventueel de motvatie zou kunnen zijn om aan te schrijven op een hoger niveau).

  Hierdoor hink ik een beetje op twee gedachten.
  De ene kant wel, de andere kant niet.

  Niet aanschrijven betekend berusten in de situatie zoals hij nu is, wat ook naar mijn mening redelijk is.
  Wel aanschrijven betekend een iets hogere veiligheid voor de uitruk, maar een gigantische kostenpost voor de woningbouwstichting, want er dienen dan een flink aantal voorzieningen aangebracht te worden.

  Het archief is vrij minimaal, er zitten alleen tekeningen in en wat constructie rapporten, verder geen geschreven stukken / verslagen.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  De brandweerlift die er nu zit waarborgt geen veilige inzet van de brandweer.

  Als de lift niet wordt aangepast, zal je dit door moeten geven aan de afdeling preparatie. Die kan vervolgens in de bereikbaarheidskaart aangeven dat de brandweerlift geen brandweerlift is.

  Hier kan de inzet dan op worden afgestemd.

  hassebassie
  Bijdrager
  Post count: 10

  De brandweerlift zit er al in vanaf de oplevering.
  Ik ben van mening dat ik als handhaver niet kan eisen dat deze lift aan de huidige eisen voor een brandweerlift moet voldoen. Ik zie geen grondslag om dit wel te doen namelijk.

  Check de norm onder punt 1.2. Hierin staat dat norm niet van toepassing is op liften in bestaande gebouwen. Echter kan de norm wel als nuttig gebruikt worden.

  Ik zou het inderdaad wel doorgeven aan de afdeling preparatie zodat er een mogelijke veilige inzet gedaan kan worden.

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.