Brandpreventieforum Forums Gebruik Brandveiligheidseisen in gemeentelijke beleidsregels

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222
  #951 |

  http://www.vng.nl/smartsite.dws?id=76453&ch=DEF

  Brandveiligheidseisen in gemeentelijke beleidsregels

  Deze pagina toevoegen aan Mijn Favorieten
  04.03.2008

  Het is niet altijd duidelijk tot welk niveau van brandveiligheid gemeenten eisen mogen stellen aan een gebouw. De VNG krijgt hier veel vragen over. Bijvoorbeeld: mogen gemeenten de eis voor een algemene verhoging tot nieuwbouwniveau in beleidregels vastleggen? U vindt antwoord op deze én andere vragen in een uitgebreid informatieblad van VROM.

  Op de hierboven genoemde vraag geeft de publicatie een duidelijk antwoord:

  * De gemeente moet per geval motiveren waarom voor een bepaald brandveiligheidsniveau wordt gekozen.
  * Anders gezegd: ‘De eis dat het hogere niveau in het concrete geval noodzakelijk moet zijn, brengt met zich mee, dat college en raad niet bevoegd zijn, om door gemeentelijke beleids-regels generiek een hoger kwaliteitsniveau voor een categorie bouwwerken in de gemeente vast te stellen.’

  Achtergrond
  De regels over de brandveiligheid van gebouwen staan in de Woningwet, het Bouwbesluit 2003 en in de gemeentelijke bouwverordening. De juridische werking van alle voorschriften krijgt u uitgelegd in het informatieblad.

  Informatieblad
  De titel is ‘De juridische werking van de brandveiligheids-voorschriften’. De publicatie is goed bruikbaar voor uw gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

  Gebruiksbesluit
  Het Besluit brandveiligheid bouwwerken ligt nu bij de Raad van State om advies. Het is niet duidelijk wanneer het advies klaar is en het besluit in werking treedt. Het ministerie van VROM verwacht medio 2008.

  Meer informatie

  * Informatieblad ‘De juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften (VROM) http://www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=7458
  * Uit de Memorie van Toelichting op de wijziging van de Woningwet (verbetering handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29392, nr. 3) (pdf) http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/F … ie_MvT.pdf
  * VNG herziet model brandbeveiligingsverordening (VNG, 3 maart 2008) http://www.vng.nl/eCache/DEF/76/292.html
  * VNG-dossier Bouwregelgeving http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=&id=1790

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Leuk voorbeeld in de brochure…

  als er nu 30 minuten WBDBO glas in zit en dit gaat kapot… mag je er dan draadglas voor terug zetten?? :roll: :roll: :evil: :evil:

  Praktijkvoorbeeld: deuren
  De nieuwbouwvoorschriften die op de bouw van een gebouw van
  toepassing zijn, bevatten onder meer eisen over de minimale
  weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
  en tegen rookdoorgang. Die eisen kunnen ook van toepassing
  zijn op beweegbare constructieonderdelen in een inwendige
  scheidingsconstructie (zoals een deur in een brandscheidende
  wand). Stel dat die deur bij de bouw van het gebouw op grond van
  de nieuwbouwvoorschriften een WBDBO van ten minste 30 minuten
  heeft:
  • mag die deur dan direct na de oplevering van het gebouw of
  op enig later moment vervangen worden door een deur met
  een lagere WBDBO dan ten minste 30 minuten? Nee. Voor de
  toepassing van de regelgeving is het vervangen van die deur
  een verandering van het bouwwerk, hetgeen – blijkens de
  wettelijke omschrijving van dat begrip – “bouwen” is zodat
  die verandering in beginsel aan de nieuwbouweisen van het
  Bouwbesluit 2003 moet voldoen (tenzij het Bouwbesluit 2003 een
  ontheffingmogelijkheid met betrekking tot de WBDBO van die
  deur biedt);
  • moet die deur dan worden gerepareerd of vervangen wanneer
  die door veroudering niet meer aan de destijds bij nieuwbouw
  geldende WBDBO voldoet? In beginsel niet. Verplichte reparatie
  of vervanging is in de regel pas aan de orde wanneer het
  in het Bouwbesluit 2003 opgenomen bodemniveau (niveau
  bestaande bouw) wordt onderschreden. Uitzondering: wanneer
  burgemeester en wethouders de noodzaak daartoe in het
  concrete geval voldoende kunnen motiveren, kunnen zij de
  eigenaar van het gebouw door een besluit op grond van artikel
  13 van de Woningwet verplichten om de deur te vervangen door
  een deur met een WBDBO op nieuwbouwniveau (of een lager
  niveau indien zij dat in dat geval voldoende achten);
  • moet die deur dan worden gerepareerd of vervangen wanneer
  die door een ongelukje beschadigd is geraakt? Zie het antwoord
  op de vorige vraag;

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  mag je er dan draadglas voor terug zetten??

  Draadglas tot een bepaald afmeting voldoet gewoon aan EW30 hoor!

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.