3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • inspiratio
  Bijdrager
  Post count: 1
  #991 |

  Wij hebben een nieuwe vergunning aangevraagd vanwege het verbouwen van een kapsalon tot winkel.
  Bij de aanvraag van deze vergunning kregen we te horen dat we een brandmeldinstallatie moesten installeren. De reden van deze installatie is omdat het een pand is waarbij maar 1 vluchtweg is via de winkel en de langste afstand tussen de deur en bovenste ruimte meer dan 15 meter is.
  Na het uitnodigen van meerdere bedrijven die brandmeldinstallaties plaatsen kreeg ik keer op keer te horen dat het onzin is om een brandmeldinstallatie te plaatsen. Volgens deze bedrijven is er geen regelgeving waarin staat dat wij een brandmeldinstallatie nodig hebben. Zij zeggen dat het voldoende is om rookmelders te hebben op 230 volt en doormelden.
  Ik heb ondertussen de brandweer gesproken, de gemeente gesproken en iedereen stuurt me van ´jantje´ naar ´pietje´ naar ´klaasje´. Ik word van hot naar her gestuurd en niemand geeft mij uitsluitsel. De brandweer zegt dat we bij de gemeente moeten zijn en de gemeente zegt dat de brandweer het besloten heeft.

  Voor ons is het erg onduidelijk en we weten niet wat we nu moeten doen. We vinden het niet nodig een installatie te plaatsen als die wettelijk niet nodig zou zijn.
  Wie kan ons helpen in deze zaak?

  palmpie
  Bijdrager
  Post count: 1222

  Onderstaande tekst lijkt mij duidelijk.

  Uit de (model) bouwverordening:

  Artikel 2.6.2 Aanwezigheid van brandmeldinstallaties
  1. Een gebruiksfunctie:
  a. waarvan de hoogste vloer van een verblijfsruimte is gelegen op een in tabel 2.6.1 van bijlage 11 van deze verordening aangegeven waarde boven het meetniveau als bedoeld in het Bouwbesluit;
  b. waarvan de totale gebruiksoppervlakte meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 11 van deze verordening aangegeven grenswaarde;
  c. waarvan het aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 11 van deze verordening aangegeven grenswaarde;
  d. die is gelegen in een bouwwerk dat bestaat uit meer bouwlagen dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 11 zijn aangegeven;
  e. is voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002..
  2. In een gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie of een woongebouw waar vanaf de toegang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, dient de ruimte waardoor dient te worden gevlucht alsmede de ruimten van waaruit de betreffende vluchtroute bij brand zou kunnen worden geblokkeerd, voorzien te zijn van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking, indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties:
  a. De loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte en een punt vanwaar in meerdere richtingen kan worden gevlucht, bedraagt meer dan 10 meter;
  b. Het totale oppervlak van het gedeelte van de ruimte waardoor slechts in één richting kan worden gevlucht alsmede de op dit gedeelte aangewezen verblijfsruimten is groter dan 200 m2;
  c. Het aantal verblijfsruimten dat is aangewezen op de betreffende ruimte bedraagt meer dan 2.

  Artikel 2.6.6 Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties
  1. Een gebruiksfunctie die op grond van artikel 2.6.2 is voorzien van een brandmeldinstallatie, is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.
  2. In een gebruiksfunctie, waarop het gestelde in artikel 2.6.2, tweede lid, van toepassing is, dienen de betreffende verblijfsruimten te zijn voorzien van een automatische ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  gekoppelde rookmelders zijn ook een ‘brandmeldinstallatie’… en daarnaast direct ook een ontruimingsalarminstallatie.

  De vraag die bij installateurs vaak rijst is of een dergelijke doodlopend-einddetectie autonoom mag zijn, of aangesloten moet zijn op een centrale. Ikzelf heb zoiets dat wanneer er geen centrale om andere reden aanwezig is, het niet hoeft, en wanneer er wel een is, gewoon doen. Of die centrale dan een doormelding moet hebben hangt van de rest van het gebouw af. Alleen op grond van doodlopend-einddetectie doormelding eisen is onzin.

  Wanneer je kapsalon/winkel dus in een winkelcentrum of passage ofzo is gelegen, kan ik me voorstellen dat de brandweer aansluiting wil hebben op de hoofdcentrale.

  Wat nog wel een gedachtenkronkel zou kunnen zijn: de vluchtroutes beginnen volgens het Bouwbesluit bij de toegang van een ruimte. Wanneer je hele winkel een grote ruimte is zonder onderverdeling zou je kunnen beredeneren dat een doodlopend-einddetectie niet nodig is, omdat een brand bij aanwezigheid van personen direct wordt geconstateerd.

  >

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.