Brandpreventieforum Forums Bouw brandkraan

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • anonymous
  Bijdrager
  Post count: 181
  #1782 |

  een klant van mij kreeg van de gemeente opdracht om op een afstand van 40m. gemeten van de hoofdingang van zijn pand een brandkraan te situeren. gezien de aard van het terrein kan dit alleen in de openbare ruimte.
  Vraag? kan een gemeente een private partij verplichten een publieke voorziening aan te leggen zola seen brandkraan aan te leggen

  ab
  Bijdrager
  Post count: 205

  Ik hoorde laatst een verhaal van een bedrijf dat een brandkraan op eigen terrein had, waarop jaarlijks onderhouds/service kosten zaten van de watermaatschappij van € 38,- wat verhoogd werd tot € 1.200,-

  Als dat verhaal klopt is een brandkraan laten aanleggen niet zo interessant en kan je beter voor een geboorde put kiezen. Uiteraard in overleg met de brandweer. Klopt het verhaal niet dan de overeenkomst vastleggen (bedrag en tijdspad).

  V.w.b. jouw vraag. De gemeente is verantwoordelijk voor de (openbare) primaire bluswatervoorziening. Deze zitten dus in de openbare weg waarin de overige nutsvoorzieningen ook zijn weggewerkt. Indien de aard en omvang of de locatie van het bedrijf dusdanig is dat de primaire bluswatervoorziening niet toereikend is dient het bedrijf zelf voor een adequate bluswatervoorziening te zorgen (net als droge blusleiding bij te grote inzetdiepte, aanwezigheid bedrijfsbrandweer)

  Wanneer het bedrijf bijvoorbeeld op 100 meter van de openbare weg ligt is de openbare voorziening die aanwezig is niet toereikend en zou het bedrijf dus zelf voor het bluswater moeten zorgen. Of dit dan een brandkraan moet zijn, daarover moet je in discussie treden. Want stel dat de diameter van de waterleiding naar het pand niet voldoende water kan leveren, dan zou je de leiding dus ook nog moeten verzwaren. Een geboorde put is mijns inziens dan een redelijk alternatief.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  En als de gemeente geen geld heeft voor een nieuw rode wagen wordt een ondernemer verplicht een rode auto te kopen!

  Brandweerwet artikel 1 lid 4 a:
  Burgemeester en wethouders hebben de zorg voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  Voor het bestrijden van brand is water nodig

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  een klant van mij kreeg van de gemeente opdracht om op een afstand van 40m. gemeten van de hoofdingang van zijn pand een brandkraan te situeren. gezien de aard van het terrein kan dit alleen in de openbare ruimte.
  Vraag? kan een gemeente een private partij verplichten een publieke voorziening aan te leggen zola seen brandkraan aan te leggen

  Lijtk mij dat de gemeente in dit geval zelf aan haar zorgplicht kan voldoen door een brandkraan aan te leggen :F:

  tim dielhoff
  Bijdrager
  Post count: 33

  In de handleiding ‘Bluswatervoorziening en bereikbaarheid’ geven ze in figuur 2 aan dat je mag uitgaan van een fictieve brandkraan bij de ingang/scheiding openbare – private weg. Dat zou dus betekenen dat je geen brandkraan hoeft aan te leggen, toch? Begreep wel dat het nog al eens per gemeente wil verschillen maar dat dit document in het algemeen afdoende is.

  http://www.brandweerkennisnet.nl/bovenb … ndleiding/

  ab
  Bijdrager
  Post count: 205

  Laten we de gemeente dan ook zelf bestraten op het moment dat er een opstelplaats op het terrein vereist is?
  En de droge blusleiding bij een grote inzetdiepte. Moet de gemeente dan aan de andere kant ook maar een brandkraan situeren en zelf zorgdragen voor de bereikbaarheid daarvan d.m.v. het aanleggen van een weg? Of moeten ze dan maar zelf de droge blusleisding financieren.
  Ook het aspect -privaat terrein- is natuurlijk leuk. De gemeente moet een primaire bluswatervoorziening aanleggen op de grond van een private partij. Maar wat als (extreem gezien) door onmin de toegang tot het terrein, voor bijvoorbeeld onderhoud, geweigerd wordt?

  Ik heb bij -primair- en -openbaar- een bepaald beeld, namelijk in de openbare weg en niet op privaat terrein op 100 meter van de openbare weg. Hoe moet punt 4 (Particuliere Terreinen) in de handreiking dan gelezen worden!? Wat is ontoereikend? Kan de openbare, primaire bluswatervoorziening als ontoereikend worden beschouwt omdat een bedrijfspand te ver van de openbare weg gelegen is?

  Uiteraard zal e.e.a. Pro-actief (bestemmingsplantechnisch) ondervangen moeten worden. De waterleidingsmaatschappij in mijn gemeente gaat over naar een vertakt netwerk. Een bepaald bluswaterdebiet op een bepaald punt kan grote kosten met zich meebrengen. Moet de gemeenschap deze kosten dan betalen omdat een bedrijf zijn pand op 100 meter van de openbare weg wil situeren?

  Ik ben trouwens wel benieuwd hoe dit nou eigenlijk (wettelijk) geregeld is, wat wel de juiste manier is. Dus mocht iemand tijd en zin hebben om dat uit te dokteren….

  tim dielhoff
  Bijdrager
  Post count: 33

  Ik heb bij -primair- en -openbaar- een bepaald beeld, namelijk in de openbare weg en niet op privaat terrein op 100 meter van de openbare weg. Hoe moet punt 4 (Particuliere Terreinen) in de handreiking dan gelezen worden!? Wat is ontoereikend? Kan de openbare, primaire bluswatervoorziening als ontoereikend worden beschouwt omdat een bedrijfspand te ver van de openbare weg gelegen is?

  Als je besluit je pand > 100m van de openbare weg af te bouwen zal je toch nog steeds vast zitten aan de 40 m grens volgens mij. Buiten die straal lijkt het me ontoereikend, als ik het zo snel even doorlees. Dan moet je dus wel zelf wat aanleggen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Je dekking met hydranten is een stedenbouwkundig aspect, en de gemeente is zelf verantwoordelijk voor het openbaar terrein. Bij grote vernieuwingsprojecten wil de aanvrager nog wel eens meedenken, maar bij bestaande stedenbouwkunidge indelingen mag je er vanuit gaan dat de brandweer ervoor zorgt dat de dekking met hydranten OK is. Ze zorgen er tenslotte ook voor dat de brandweerwagen tot aan je perceelsgrens kan komen. Vanaf die perceelsgrens is het je eigen verantwoordelijkheid, daarom staan er ook eisen in de bouwverordening i.v.m. toegankelijkheid voor hulpdiensten en blusvoorzieningen.

  Wanneer het probleem in de grootte van je kavel zit, is het je eigen verantwoordelijkheid een voorziening te maken zodat de brandweer kan blussen. Dat kan een aansluiting op het hydrantennet zijn, of een droge blusleiding, of een tank, of goede secundaire voorzieningen, noem maar op. Bij deze voorzieningen moet je ook zorgen voor goede opstelplaatsen etc.

  De vraag is dus, is de afstand te wijten aan slechte openbare voorzieningen, of is het te wijten aan de situering van en op je eigen terrein.

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  een klant van mij kreeg van de gemeente opdracht om op een afstand van 40m. gemeten van de hoofdingang van zijn pand een brandkraan te situeren. gezien de aard van het terrein kan dit alleen in de openbare ruimte.

  Volgens mij staat er in de Bouwverordening dat je moet voorzien in een bluswatervoorziening als er sprake is van een niet adquate bluswatervoorziening. Het minimale kwaliteitsniveau is hiervoor niet aangegeven (mag dat niet meetbare aspecten in regelgeving? Tevens staan er geen eisen aan afstanden aangegeven. Het NVBR boek is leuk, maar zeker geen regelgeving.

  Waarom 60 meter inzet diepte vanaf het voertuig? Dit lijkt op een afstand voor een HD inzet (60/90 meter haspel). HD inzet is wel fijn, lekker makkelijk. Maar waarom geen lage druk inzet? dan moet de brandweer maar wat meer rode slang uitrollen. Het duurt allemaal wat langer is dat erg?

  Wanneer het bedrijf bijvoorbeeld op 100 meter van de openbare weg ligt is de openbare voorziening die aanwezig is niet toereikend en zou het bedrijf dus zelf voor het bluswater moeten zorgen

  Zijn maar 4 drieduimers tot de voordeur, verdeelstuk bij de voordeur en daarna nog wat twee duimers. Dat valt best wel mee hoor!.

  Bij extreme afstanden en risico lijkt me het wel handig dat er door de gebouw eigenaar voorzien wordt in bluswatervoorziening op eigen terrein (vooral eigen belang).

  cees verharen
  Bijdrager
  Post count: 7

  mijne heren,

  De discussie is leuk maar wat als het waterleidingbedrijf besluit om de diameter van het leidingnet in de wijk te gaan verkleinen, dit zal bij bestaande wijken niet gaan gebeuren (nog niet) maar in nieuwe wijken wordt hier al mee gewerkt.
  we eisen bij de brandweer een primaire watervoorziening van 60.000 liter per minuut. dit wordt in die nieuwe wijken niet meer gehaald (bewust) om de kwaliteit van het drinkwater op een hoger peil te brengen. en wat te denken van de momenten waarop iedereen onder de douche staat.
  de brandweer eist ook nog secudaire en tertiaire watervoorzieningen, waarbij in de laatste situatie een waterlevering van 240 kubieke meter per uur voor onbepaalde tijd gegarandeerd moet worden. dit kan alleen nog bij open water.

  in de meeste gevallen wordt een brand echter geblust met de voorraad water die we bij ons hebben, (ongeveer 80% van de branden). met hoge druk blussing wordt in deze ook geen rekening gehouden.
  denk in deze eens aan vakantieparken, bij enkele vindt je nergens een goede bluswatervoorziening. het is ook nauwelijks te handhaven omdat er nog steeds geen duidelijke regelgeving is. wanneer het waterleidingbedrijf besluit een ondergrondse brandkraan weg te halen dan kun je als gemeente en brandweer hier helaas niets tegen ondernemen.

  erwin brinkhorst
  Bijdrager
  Post count: 93

  Dat waterleidingmaatschappijen de capaciteiten van het waterleidingnet terugschroeven komt voort uit hun verplichting om kwalitatief goed drinkwater te leveren. Bij de privatisering is men vergeten wat over bluswater te regelen. Gevolg: de brandweer heeft frequent te weinig water, de gemeente roept er niets aan te kunnen/willen doen en de burger mag een eigen watervoorziening betalen…

  Maar zo gemakkelijk komt de gemeente er wettelijk gezien niet van af!

  Brandweerwet, artikel 12:
  de gemeente moet een verordening vaststellen o.a. ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand.

  Verordening brandveiligheid en hulpverlening, artikel 10 bluswatervoorziening:
  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

  De gemeente moet op grond van de regelgeving dus voorzien in bluswatervoorzieningen in de openbare ruimte. Ligt een pand binnen redelijke afstand van de openbare weg (bepaling b.v. m.b.v. handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid van de NVBR) dan moet een bluswatervoorziening in de openbare ruimte toereikend zijn, anders heeft de gemeente verzaakt.

  Jammer dat het in de praktijk zo vaak anders loopt; zelfs rechters weigeren dit nog wel eens te snappen…

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.