Brandpreventieforum Forums Bouw Brandcompartimentering

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • hans worm
  Bijdrager
  Post count: 1
  #1463 |

  Wie weet of er juriprudentie is over een brandcompartiment dan kleiner is dan 1000m2 met een vuurlast groter dan 60kgVe/m2.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  http://www.rechtspraak.nl/default.htm

  Volgens mij is dit er niet

  –kruisje–
  Bijdrager
  Post count: 665

  Wie weet of er juriprudentie is over een brandcompartiment dan kleiner is dan 1000m2 met een vuurlast groter dan 60kgVe/m2.

  Wat zoek je dan precies? Een uitspraak die aangeeft dat dit niet mag?

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Het kan voorkomen dat er een erg hoge vuurlast is voorzien in een nieuw te bouwen gebouw. Als er geen verblijfsvloer boven de 5m aanwezig is wordt voldaan aan het BB met scheidingsconstructies van 30 minuten.
  Het Bouwbesluit geeft in beginsel de grenzen aan mbt tot het brandveiligheidsniveau. Maar uiteraard kunnen er zich situaties voordoen waarbij welliswaar formeel wordt voldaan aan de regelgeving maar ondanks alles toch een onveilige situatie dreigt te ontstaan. Praktisch gezien wil je in deze situaties afwijken van het BB/GB. Als je dat als brandweer /gemeente wil doen vergt dat een stevige onderbouwing van je advies en daarbij moet je er rekenig mee houden dat de bouwer zich ondanks je advies aan het BB kan houden en je advies naast zich neer legt.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Het kan voorkomen dat er een erg hoge vuurlast is voorzien in een nieuw te bouwen gebouw. Als er geen verblijfsvloer boven de 5m aanwezig is wordt voldaan aan het BB met scheidingsconstructies van 30 minuten.
  Het Bouwbesluit geeft in beginsel de grenzen aan mbt tot het brandveiligheidsniveau. Maar uiteraard kunnen er zich situaties voordoen waarbij welliswaar formeel wordt voldaan aan de regelgeving maar ondanks alles toch een onveilige situatie dreigt te ontstaan. Praktisch gezien wil je in deze situaties afwijken van het BB/GB. Als je dat als brandweer /gemeente wil doen vergt dat een stevige onderbouwing van je advies en daarbij moet je er rekenig mee houden dat de bouwer zich ondanks je advies aan het BB kan houden en je advies naast zich neer legt.

  Ik ben heel benieuwd hoe je dat wilt onderbouwen en vooral op grond waarvan?? Op het moment dat iets voldoet aan de regelgeving, houdt het voor een gemeente gewoonweg op…

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  normaal gesproken heb je helemaal gelijk hoor maaruh, …soms loop je tegen zaken aan die aan het BB voldoen maar ondanks alles toch een erg onveilige situatie opleveren. Een plantoetser kijkt vaak enkel naar het gebouw en perceel waar de bouwaanvraag betrekking op heeft. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er gebouwen met gebruikers naast elkaar komen staan die een onwenselijke en soms erg brandgevaarlijke situatie opleveren. Het BB is voor een groot gedeelte geschreven op basis van de brandbeveiligingsconcepten. De filosofie uit de concepten is voor het overgrote deel van de gebouwen bruikbaar en levert over het algemeen een aanvaardbaar veiligheidsniveau op maar dat is niet in alle gavallen zo en dan moet je daar overheid iets mee lijkt me. Je kan je mbt tot veiligheid niet in alle gevallen beperken tot het BB. Soms is het, om de veiligheid te garanderen, noodzakelijk om de samenhang met andere regelgeving en concepten te beoordelen.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Je kunt sowieso al een hele boom opzetten over wat nou ‘veiligheid’ is.

  Dat alleen het bouwbesluit geen ‘garantie’ voor een veilige situatie geeft ben ik met je eens, maar het is niet aan de bouwplantoetser om te bepalen welke wetgeving, regelgeving of onderzoeksresultaten hij bij zijn toets wil betrekken. Wanneer je alleen een bouwaanvraag hebt, dien je die af te handelen volgens de Woningwet, met dus ALLEEN het bouwbesluit en de bouwverordening in handen (totdat de aanvrager gelijkwaardigheid wil, maar dat is een ander verhaal. Of totdat je art. 120 van de Woningwet toe gaat passen, maar dat is ook weer een ander verhaal… :D )

  Je mag er op dat moment wel van uit gaan dat de wetten die iets over brandveiligheid zeggen op een manier hun werk zullen doen. Soms zijn die wetten ook al indirect gekoppeld aan de bouwaanvraag. Neem als voorbeeld de Wet milieubeheer. Vergunningplicht vanuit daar is een aanhoudingsgrond voor de bouwaanvraag, en alle wijzigingen die op grond van die vergunning nodig zijn moeten ook in de bouwaanvraag worden meegenomen.

  Wellicht lastig te begrijpen, maar de bouwvergunning is niets meer dan een goedkeuring van de gemeente waarbij is gekeken of je aan wetgeving voldoet, niet of de situatie het summum van ultieme veiligheid is.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Ben het hier helemaal mee eens ! In veel gevallen is het belangrijk dat (bij voorkeur vooraf) de samenhang met andere regelgeving bekeken wordt. Dit kan soms behoorlijke veiligheidsdilemma’s opleveren.

  jan hus
  Bijdrager
  Post count: 534

  Het is duidelijk dat je ook met het Bouwbesluit in de hand een onveilige situatie kan krijgen. Het is dan als gemeente volgens mij slimmer om gewoon een open en eerlijk gesprek te voeren over de vraag of aan de hand van de regelgeving in een concrete situatie nu echt een voldoende veilige situatie is bereikt. Wanneer een gemeente zich direct al opstelt als "dat accepteren wij hier niet" verzand je al snel in een discussie over wat minimaal is toegestaan, in plaats van dat je nu werkelijk naar de risico’s van een gebouw kijkt. Bij mij gaan dan in ieder geval ook direct de nekharen overeind staan… :adviseur:

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Dat klopt, daarom ben ik een groot voorstander van een goed vooroverleg !

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  Het bouwbesluit is niets meer dan "een door de wetgever geaccepteerd veiligheidsniveau". Als je als bevoegd gezag op zoek gaat naar jurisprudentie om meer te kunnen eisen, heb je denk ik bij voorbaat al verloren. Men vangt meer vliegen met stroop dan met azijn.

  Een ondernemer moet dus sociaal of economisch worden geprikkeld om meer te doen dan het bouwbesluit vereist. Als de ondernemer dus middels voorlichting niet tot meer is te bewegen uit verantwoordelijkheidsgevoel, is mischien via de verzekering iets te realiseren. Anders moet je gewoon accepteren dat, daar waar je bevoegdheden ophouden, ook je verantwoordelijkheid ophoudt. Dan zul je moeten accepteren dat absolute veiligheid niet bestaat.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  mee eens ! In veel gevallen blijft het bij een advies of constatering van een mogelijk gevaarlijke situatie. Als we dit netjes vastleggen en B&W / de bouwers / of gebruikers / beslissen daarna alsnog bewust voorbij te gaan aan je advies dan kunnen ze daarna ook niet bij je aankloppen als het echt mis gaat. Het is eigenlijk een kwestie van de verantwoording neerleggen waar hij thuis hoort. Ik heb de ervaring dat wanneer je advies toelicht in een formeel gesprek wat keurig wordt vastegelegd in een besprekingsverslag in dit opzicht vaak wonderbaarlijk positieve resultaten geeft.

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.