Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie BMI in zorgclusterwoning in een woongebouw?

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • erik hanskamp
  Bijdrager
  Post count: 18
  #1494 |

  Met de invoering van het Gebruiksbesluit wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten woningfuncties voor zorg. Voor een geclusterde woning in een woongebouw geldt nu dat er een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking dient te worden aangebracht. In de toelichting van VROM wordt gesproken over alleen rookdetectie in (gemeensch.) gangen en geen rookdetectie in ruimtes. Betekent dit daadwerkelijk dat alleen in de gangen van deze woningen rookmelders moeten worden aangebracht?

  Zelf vind ik dit een groot verschil met de volledige bewaking zoals deze in de modelbouwverordening werd gehanteerd.
  Overigens schrijft de NEN2535 bij gedeeltelijke bewaking automatische brandmelders voor in ruimten met verhoogd brandrisico, zoals o.a. centrale verwarmingsruimten, opslag- en archiefruimten (groter dan 2 m2), keukens en stallingsruimten. Geldt dit niet voor woningen?

  Indien er geen doormelding naar de brandweer wordt geëist (bij zorg op afroep) en er dient wel te worden doorgemeld naar de zorgcentrale, mag er dan gebruik worden gemaakt van 230V-rookmelders (NEN2555) gekoppeld aan een personenalarmtoestel?

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  als je het hebt over een zorgclusterwoning in een woongebouw dan hebben we het over vier of meer soortgelijke woningen welke in de directe nabijheid van elkaar in een woongebouw liggen (toelichting GB)
  Deze zorgclusterwoningen grenzen aan gemeenschappelijke verkeersruimten welke moeten worden voorzien van automatische rookdetectie (gedeeltelijke bewaking) Het is niet de bedoeling dat je de woningen gaat beoordelen als een ruimte met een verhoogd risico. De woningen zijn in dit opzicht natuurlijk ook al uitgevoerd als een apart (sub) brandcompartiment.
  Het gaat er om dat je vanuit een woning (door een gem verkeersruimte) veilig kan vluchten.
  De doormelding moet plaatsvinden naar een zusterpost of zorgcentrale via een BMC of door de BMC bijvoorbeeld te plaatsen bij de zusterpost. De optie om de doormelding te realiseren via 230v rookmelders is m.i. geen goed idee.

  Naar mijn idee moeten er op basis van het BB in de woningen wel apart nog 230v rookmelders worden aangebracht.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  brandmeldinstallatie-ontruimingsinstallatie/aanleunwoningen-zorggebouw-t1575.html
  Betreffende dit onderwerp is ook op 24-04-2009 een topic geplaatst.
  Ik heb indertijd navraag gedaan bij een geacrediteerde inspectie-instelling en die gaf aan dat de (zorg)appartementen wel degelijk binnen de bewakingsomvang van gedeeltelijke bewaking vallen. Maar gezien de vele vragen en antwoorden en de diversiteit hiervan geeft mij in ieder geval niet voldoende duidelijkheid.

  J. Nieuwland

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  beetje vaag inderdaad, de toelichting op 2.2.1. van het GB mbt zorgclusterwoningen geeft hier een klein beetje duidelijkheid..tenminste dat dacht ik…;)

  nikee
  Bijdrager
  Post count: 46

  Laatst heb ik ook een bespreking hierover gehad met een branddetectiebedrijf voor een zorgclusterwoning in een woongebouw met 24-uurs-zorg in mijn gemeente, dat ging dus over gedeeltelijke bewaking en doormelding naar de brandweeralarmcentrale. En vanwege de doormelding dus ook een gecertificeerde installatie.
  Het branddetectiebedrijf (in dit geval niet de installateur) was er erg stellig in dat ook de verkeersruimte in de woning hier bij hoort en dat een keuken in een woning en een bergruimte waar de wasmachine en droger staan opgesteld tot de ruimtes behoren met een verhoogd risico en dus ook gedetecteerd moeten worden.
  Ik keek daar nogal van op, maar het branddetectiebedrijf gaf aan eerder tijdens een oplevering teruggefloten te zijn door de inspectie-instelling.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Laatst heb ik ook een bespreking hierover gehad met een branddetectiebedrijf voor een zorgclusterwoning in een woongebouw met 24-uurs-zorg in mijn gemeente, dat ging dus over gedeeltelijke bewaking en doormelding naar de brandweeralarmcentrale. En vanwege de doormelding dus ook een gecertificeerde installatie.
  Het branddetectiebedrijf (in dit geval niet de installateur) was er erg stellig in dat ook de verkeersruimte in de woning hier bij hoort en dat een keuken in een woning en een bergruimte waar de wasmachine en droger staan opgesteld tot de ruimtes behoren met een verhoogd risico en dus ook gedetecteerd moeten worden.
  Ik keek daar nogal van op, maar het branddetectiebedrijf gaf aan eerder tijdens een oplevering teruggefloten te zijn door de inspectie-instelling.

  Dat zeg ik…

  Is er iemand met contacten binnen VROM die dit daar aan zou kunnen halen, hetzij als specifieke vraag, danwel als toekomstige uitspraak in het GB 2e versie??

  J. Nieuwland

  haje van egmond
  Bijdrager
  Post count: 30

  Ik zal ‘m als vraag meenemen in de werkgroep BMI’s, maar volgens mij heeft Johan gelijk. Iemand de vraag voorgelegd aan de Helpdesk BRG en BVG van VROM? Wellicht slim om dat dan te doen…..

  Wel nog een puntje voor Johan: het gaat om VIJF of meer woningen en niet 4. De defintie spreek van vier in de nabijheid gelegen: da’s dus die ene en 4 die er bij in de buurt liggen = 5…..

  olaf van alst
  Bijdrager
  Post count: 71

  In het Gebruiksbesluit staat nergens, dat als er bv gedeeltelijke bewaking moet worden toegepast dat dat niet voor de individuele appartementen geldt. Bij Kamergewijze verhuur is dat wel het geval daar staat een opmerking bij de eis voor volledige bewaking (alleen in de gezamenlijke ruimten) een dergelijk opmerking had dan ook bij zorgclusterwoning moeten staan (alleen in de gemeenschappelijke ruimten).
  Hoe zien jullie dat dan bij grondgebonden zorgclusterwoningen. Conform het gebruiksbesluit komt er in een grondgebonden zorgclusterwoning met 24-uurs zorg volledige bewaking met een melding naar de zusterpost. Conform de beredenering van Johan komt er ondanks de eis van volledige bewaking geen brandmeldinstallatie in de woning. Hier zie je dat de eis wel degelijk ook geldt voor de ruimten binnen een woning of appartement.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Op de site van de VROM, http://www.vrom.nl/pagina.html?id=37222 … iksbesluit, Kun je een ondersteunend en verhelderend document vinden mbt wonen en zorg. Het document heet ‘Gebruiksbesluit: brandmelding bij wonen en zorg’. Veel leesplezier

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Op de site van de VROM, http://www.vrom.nl/pagina.html?id=37222 … iksbesluit, Kun je een ondersteunend en verhelderend document vinden mbt wonen en zorg. Het document heet ‘Gebruiksbesluit: brandmelding bij wonen en zorg’. Veel leesplezier

  Hieruit kan worden geconcludeerd dat IN de woning de verkeersruimten -en vanwege de gedeeltelijke bewaking ook de ruimten met een verhoogd brandgevaar- moeten worden voorzien van automatische brandmelders. Daarnaast moet de desbetreffende woning en de woningen die van dezelfde algemene verkeersruimte gebruik maken worden gealarmeerd/ontruimd.
  Dit geldt dus ook voor het topic van 24-04-2009: brandmeldinstallatie-ontruimingsinstallatie/aanleunwoningen-zorggebouw-t1575.html

  Nu dus helder….toch?

  J. Nieuwland

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  In de norm NEN 2535 staat het volgende over gedeeltelijke bewaking (cursief), ik ben van mening dat bij gedeeltelijke bewaking niet de de individuele "woningen" bewaakt moeten worden. Biedt artikel 1.3 van het GB ook uitsluitsel?

  tekst norm;

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  @ Jano:

  Lees aub het volgende: "Download de brochure ‘Gebruiksbesluit: brandmelding bij wonen en zorg’ (pdf, 340 KB)" via volgende hyperlink http://www.vrom.nl/pagina.html?id=37222 … besluit#a5.
  Op pagina 13 staat het volgende:
  6.2. Geclusterde woningen in een woongebouw – zorg op afroep
  Uitgangspunt
  Door de beperking van de bewoner is deze niet in staat volledig zelfstandig te wonen en
  zodoende afhankelijk van een zorgverlener voor een aantal reguliere taken. Dit kan
  noodzakelijk zijn vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking. In het geval
  van een (zorg)calamiteit zal de bewoner slechts beperkt kunnen handelen en is
  zodoende afhankelijk van derden. Voor het direct kunnen oproepen van een
  zorgverlener is er vaak een intercomsysteem in de woning aanwezig die is verbonden
  met een zorgcentrale. In het geval van een beperking, zoals bij mensen met dementie of
  een verstandelijke beperking, zal de bewoner bij brand ofwel niet de ernst van de
  situatie kunnen inschatten of persoonlijk geïnstrueerd moeten worden om zichzelf in
  veiligheid te stellen. Het is van belang dat een brand vroegtijdig wordt gedetecteerd en
  er binnen afzienbare tijd hulp aanwezig is. Het gaat daarbij niet alleen om een brand in
  de eigen woning, maar ook als er brand uitbreekt in een van de andere woningen van
  het cluster. De betrokken bewoners moeten namelijk in de gelegenheid worden gesteld
  vroegtijdig de eigen woning te ontvluchten voordat de gezamenlijke verkeersruimten
  onbruikbaar zijn geworden door rookontwikkeling. Voor een adequate ontvluchting van
  het bedreigde gebied zal er binnen afzienbare tijd iemand aanwezig moeten zijn om te
  assisteren.
  Maatregelen
   [accentueren]Zowel de verkeersruimten in de woning als de verkeersruimten in de algemene
  ruimten van het woongebouw zijn voorzien van brandmelders[/accentueren] die zijn aangesloten
  op een brandmeldinstallatie. Het is echter niet zo dat bij een brandmelding direct het
  gehele woongebouw ontruimd moet worden. In beginsel worden slechts de
  woningen gealarmeerd die gebruik maken van dezelfde verkeersruimte waar de
  woning waarin de brand is uitgebroken direct op uitkomt. Tegelijkertijd zorgt de
  brandmeldinstallatie voor een brandmelding naar de zorgcentrale. Met behulp van
  de spreek-/luisterverbinding kan de centralist zich vervolgens op de hoogte stellen
  van de situatie ter plaatse en eventueel specifieke instructies geven.
   Om te voorkomen dat in de hektiek van een brand zaken over het hoofd worden
  gezien zullen er protocollen opgesteld moeten worden voor de centralist. Hierin zijn
  onder andere de stappen opgenomen die hij moet doorlopen om de ernst van de
  situatie na te gaan en voor het tijdig alarmeren van de brandweer.
   Om hulp te bieden bij een ontruiming moet er binnen afzienbare tijd iemand
  aanwezig zijn. Indien de zorgverlener op te grote afstand zit om die taak te vervullen
  kan dit ook op alternatieve wijze worden opgelost. Daarbij kan men bijvoorbeeld
  denken aan een buddysysteem, burenhulp of een vrijwilligerscirkel.

  Hierin staat letterlijk ook detectie woning aangegeven.

  J. Nieuwland

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  @ J. Nieuwland,

  Dank je ik zal het bestuderen, het is al me al toch een lastige materie, waar naar mijn mening onbedoeld veel mis kan gaan tijdens het proces. Ik bedoel hiermee de opsteller van het PvE en de toetser mbt het PvE.

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.