Brandpreventieforum Forums Gebruik BMI in logiesFUNCTIE of logiesGEBOUW??

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52
  #2423 |

  mijn vraag is de volgende over bijlage 1 van het GB:

  Daarin wordt gesteld dat als een logiesFUNCTIE groter is dan 250m2, hoger gelegen is dan 5m of als het aantal bouwlagen van die gebruiksFUNCTIE meer is dan 1, dan geldt er een eis voor een BMI.
  Als je op de letter van de tekst kijkt, staat er volgens mij dus eigenlijk (in Jip-en-Janneke) dat als een hotelKAMER groter is dan 250 m2 óf hoger gelegen is dan 5 meter óf als IN deze hotelKAMER meer dan 1 bouwlaag is, er pas een eis voor een bmi geldt.
  Ik weet het, dat is niet de bedoeling van het gebruiksbesluit, maar raar is het toch wel??
  Hoe hiermee om te gaan?

  sam
  Bijdrager
  Post count: 118

  Waar baseer je je stelling op dat een logiesfunctie zich niet uitstrekt buiten de hotelkamer?

  brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52

  Dank voor je reactie.

  Ik heb de topic geschreven vanuit een reactie die ik kreeg van een brandweermedewerker die stelt dat in een hotel van meer dan 250m2 alleen maar een BMI met niet-autom.bew. zonder doormelding hoeft omdat de ‘totale oppervlakte van de logiesfuncties’ (daarmee bedoelt hij de kamers) minder dan 250 m2 beslaan.
  Er wordt letterlijk gesteld door die brandweer dat ‘verkeerswegen geen deel uitmaken van een logiesfunctie’. Daarnaast wordt gesteld dat een verkeersruimte niet functiegebonden en als dat wel zo zou zijn, dat er dan sprake zou zijn van een ‘overige gebruiksfunctie’.
  Als ik artikel 1.2 van het GB lees, ben ik iets anders van mening…

  Dus zoals de brandweer het ons voorlegde, was het getoetste hotel een logiesgebouw met 6 logiesfuncties en overige gebruiksfunctie (namelijk de verkeersruimten). En ja, die 6 kamers zijn allemaal kleiner dan 250 m2, lager gelegen dan 5 meter en hebben per kamer (gebruiksfunctie) niet meer dan 1 bouwlaag…. Dus volgens die interpretatie zou het kloppen dat er wordt volstaan met niet-autom.bew. zonder doormelding.

  Maar goed, feit is wel dat het BB spreekt van een logiesgebouw bij 2 of meer logiesfuncties die zijn aangewezen op 1 of meer gemeenschappelijke verkeersroutes en dat bij de definitie van logiesfunctie niet duidelijk omschreven staat wat daar nou wel of niet onder kan vallen.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825
  brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52

  :BRAND: :F:

  Verklaar je nader….

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  ik kan niet namens Louis praten, maar soms verbaas ik mij wel over het niveau van mensen die zich brandpreventist noemen en kennelijk in staat zijn om geld te krijgen voor hun diensten/’kennis’.

  brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52

  ik kan niet namens Louis praten, maar soms verbaas ik mij wel over het niveau van mensen die zich brandpreventist noemen en kennelijk in staat zijn om geld te krijgen voor hun diensten/’kennis’.

  Misschien moet ik het niet doen, maar toch reageer ik graag even.
  Ik neem aan dat je mij bedoelt hierboven.
  Dat vind ik jammer, want ik zet mijn vragen juist op deze site om duidelijkheid te krijgen en wijzer te worden.
  Dus om te leren van de kennis en inzichten van iemand anders die het dan wél weet.
  Ik had een inhoudelijke onderbouwing dan ook zeker kunnen waarderen.

  Ook jammer is het dat blijkbaar met 1 vraag op dit forum meteen een conclusie getrokken kan worden dat iemand een slechte preventist is.
  Mijn omschrijving van een slechte preventist is een persoon die het allemaal geen bal kan schelen en geen vragen stelt en zijn eigen mening als wetgeving oplegt aan bouwend en gebruikend nederland.
  Een goede preventist is mijns inziens niet iemand die alles weet, maar iemand die weet waar hij antwoorden vinden kan.
  En ik dacht dat ik dat gevonden had….
  That’s all

  christiaan van de geerchristiaan van de geer
  Moderator
  Post count: 180

  Beste brandpreventist,

  Niet gelijk in je wiek geschoten zijn… Maar ik en andere (gezien de reacties) denken iets anders over een hotel. Tevens is de aanhef wellicht niet helemaal juist ”LogiesFUNCTIE of logiesGEBOUW??” Volgens het gebruiksbesluit zijn er 2 logiesfunctie:
  1-logiesfuncie niet gelegen in een logiesgebouw
  2-logiesfuncie gelegen in een logiesgebouw

  Met het uitkomen van het veegbesluit op het bouwbesluit 2012 zijn er 3 logiesfunctie:
  1-logiesfuncie niet gelegen in een logiesgebouw
  2-logiesfuncie gelegen in een logiesgebouw met 24 uurs bewaking
  3-andere logiesfunctie

  Als je het hotel beoordeeld op een van het bovenstaande kom je er vast wel aan uit.

  Suc6

  Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

  Paul WendtPaul Wendt
  Bijdrager
  Post count: 332

  Een brandpreventist is volgens mij tegenwoordig een bouwplantoetser die in het bijzonder het bouwplan toetst op wettelijke regelgeving inzake het voorkomen van brand.
  Een slechte preventist is, in mijn beleving, iemand die slecht kan toetsen.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  mij :F: was i.i.g niet gericht aan de "brandpreventist’ maar aan de "brandweermedewerker" die hij aanhaalde in zijn bericht 8)

  sinds wanneer krijgen de verkeersruimten/wegen een aparte "gebruiksfunctie" :paashaas:

  duiveltjeduiveltje
  Bijdrager
  Post count: 417

  De verkeersruimten staan ten dienste van de gebruiksfuncties die zij ontsluiten. Volgens NEN 2580 moet een evenredig deel van het gebruiksoppervlak van de verkeersruimten worden toebedeeld aan de gebruiksfunctie waaraan zij ten dienste staan. Hoewel de verkeersruimten dus buiten de individuele logiesfuncties liggen, moeten de gangen dus ook als logiesfunctie worden gezien en als zodanig worden beoordeeld en meegeteld in het GO.

  brandpreventist
  Bijdrager
  Post count: 52

  mij :F: was i.i.g niet gericht aan de "brandpreventist’ maar aan de "brandweermedewerker" die hij aanhaalde in zijn bericht 8)

  sinds wanneer krijgen de verkeersruimten/wegen een aparte "gebruiksfunctie" :paashaas:

  Ja, als dat ooit een aanvullinkje geweest is op de wetgeving, dan heb ik die ook even gemist :wink:

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Waar de OP denk ik de denkfout maakt is wanneer hij denkt dat alleen ruimtes een functie kunnen hebben. Dat is niet zo. Het Gebruiksbesluit haakt aan op het Bouwbesluit, en daarin worden functies gegeven op VR, VG en GO niveau. Simpelste voorbeeld om dit te illustreren zijn de bezettingsgraden, daar wordt ook gezegd dat een zowel een VG als een GO-gebied met een bepaalde functie een bepaalde bezettingsgraad heeft.

  Een GO-gebied kan evengoed een functie ‘Logies’ hebben als een afzonderlijke hotelkamer, en er wordt niet hetzelfde mee bedoeld. De grenswaarden voor de BMI worden gegeven op GO-niveau, je moet daar dan ook op dezelfde manier mee omgaan bij de functiebepaling. Het gaat dan dus om de oppervlakte van het hele hotel (of een autonoom deel ervan), niet om de afzonderlijke kamers.

  Op dat moment hoef je je ook niet meer druk te maken om verkeersruimtes en dergelijke, omdat die sowieso wel bij het GO horen (of naar rato worden verdeeld bij gemeenschappelijk gebruik).

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.