Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie BMC scholencomplex/kinderdagverblijf <> certificeren

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825
  #561 |

  Situatie: nieuwbouw van een multifunctioneel complex

  Basisscholencomplex 2 bouwlagen, conform bouwverordening wordt een handbrandmeldinstallatie aangebracht.
  In hetzelfde complex zit ook een kinderdagverblijf (bijeenkomstfunctie opvang kinderen <4jr), hier wordt volledige detectie met doormelding aangebracht.

  Alles wordt door 1 bmc aangestuurd (kan tenminste nog niet terugvinden dat er 2 bmc’s worden aangelegd)
  Kan nu alleen voor het gedeelte van het kinderdagverblijf certificering plaatsvinden?

  Het scholencomplex is gecompartimenteerd, sommige compartimenten zijn tot maximaal 1200 m2. Met BvB is aangetoond dat dit v.w.b. de vuurlast acceptabel is. Kan er ook doormelding van de handbrandmeldinstallatie geeist worden of dient strak de bouwverordening te worden gevolgd. Cq. mag ik omdat men zich beroept op gelijkwaardigheid aanvullend eisen dat er doorgemeld wordt. (of is door hun aantonen dat er gelijkwardigheid is geen reden voor mij meer om dit te eisen.)

  cu,
  Loe

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  De toegepaste gelijkwaardigheid heeft met de grootte van het compartiment te maken, niet met vluchtten. Wanneer die grotere compartimenten aan de afstanden uit het BB kunnen voldoen, mag je geen extra eisen aan de installatie gaan stellen.

  Gelijkwaardigheid is sowieso iets uit het BB, niet de GBV. De installaites komen uit de GBV, dus strikt gezien kun je deze niet op een ‘gelijkwaardige’ manier anders uitvoeren dan omschreven.

  Over je certificering… Zou je niet kunnen zeggen dat juist omdat ze 1 BMC gebruiken, de HELE installatie gecertificeerd dient te zijn? vergelijk het met samenvallend gebruik in gebouwen, de strengste eis telt. Kleine moeite om de lus voor de opvang ook mee te nemen in de certificatie…

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Uit het verhaal begrijp ik dat in het gedeelte voor kinderdagverblijf een BMI met volledige bewaking is voorgeschreven welke moet worden voorzien van een certificaat. Dit certificaat zal benodigd zijn omdat de BMI rechtstreeks moet doormelden naar de alarmcentrale van de brandweer. Een BMI die is voorzien van een doormelding moet immers obv artikel 2.6.4 van de Bouwverordening worden voorzien van een certificaat. Omdat er sprake is van één installatie, moet deze gehele installatie worden voorzien van een certificaat.

  Maar, waarom is het nodig dat er een doormelding/volledigebewaking in het KDV komt? Is dit groter dan 200 m2? Als dit het geval is, waarom zit er dan geen detectie in de rest van het bouwwerk?

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Uit het verhaal begrijp ik dat in het gedeelte voor kinderdagverblijf een BMI met volledige bewaking is voorgeschreven welke moet worden voorzien van een certificaat. Dit certificaat zal benodigd zijn omdat de BMI rechtstreeks moet doormelden naar de alarmcentrale van de brandweer. Een BMI die is voorzien van een doormelding moet immers obv artikel 2.6.4 van de Bouwverordening worden voorzien van een certificaat. Omdat er sprake is van één installatie, moet deze gehele installatie worden voorzien van een certificaat.

  Maar, waarom is het nodig dat er een doormelding/volledigebewaking in het KDV komt? Is dit groter dan 200 m2? Als dit het geval is, waarom zit er dan geen detectie in de rest van het bouwwerk?

  @Engeltje
  duidelijk, bedankt

  @Wopske
  inderdaad KDV (incl peuterspeelzaal) is een bijeenkomstfunctie van zo’n 500m2.
  dit is gecompartimenteerd (WBD 60 min) van de rest van het gebouw
  de rest van het gebouw heeft onderwijsfunctie (div. brandcompartimenten), volgens bouwverodening hoeven hier alleen handmelders in, en men is dus voornemens om allen maar dit aan te brengen.

  cu,
  Loe

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Heb je met de toetsing wel even rekening gehouden met de toelichting op de (model) Bouwverordening:

  Meerdere functies is een gebouw
  Indien een gebouw meerdere functies bevat is voor de beoordeling van de grenswaarden van belang of de functies zowel functioneel als technisch volledig gescheiden zijn dan wel met gemeenschappelijke voorzieningen invloed op elkaar uitoefenen. In het laatste geval moet het totale gebouw (alle functies te zamen) worden beschouwd om te bepalen of een grenswaarde wordt overschreden. Indien in een functie een brandmeldinstallatie is vereist, dient in de andere functie die invloed kan uitoefenen, een beveiliging van hetzelfde niveau aanwezig te zijn. Is echter voor de ene functie volledige bewaking vereist, kan in de andere functie, die invloed kan uitoefenen, volstaan worden met gedeeltelijke bewaking als in die functie geen eis tot een brandmeldinstallatie geldt. Indien functies geheel met elkaar zijn verweven geldt het beveiligingsniveau voor het gehele gebouw.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Heb je met de toetsing wel even rekening gehouden met de toelichting op de (model) Bouwverordening:

  Meerdere functies is een gebouw
  Indien een gebouw meerdere functies bevat is voor de beoordeling van de grenswaarden van belang of de functies zowel functioneel als technisch volledig gescheiden zijn dan wel met gemeenschappelijke voorzieningen invloed op elkaar uitoefenen. In het laatste geval moet het totale gebouw (alle functies te zamen) worden beschouwd om te bepalen of een grenswaarde wordt overschreden. Indien in een functie een brandmeldinstallatie is vereist, dient in de andere functie die invloed kan uitoefenen, een beveiliging van hetzelfde niveau aanwezig te zijn. Is echter voor de ene functie volledige bewaking vereist, kan in de andere functie, die invloed kan uitoefenen, volstaan worden met gedeeltelijke bewaking als in die functie geen eis tot een brandmeldinstallatie geldt. Indien functies geheel met elkaar zijn verweven geldt het beveiligingsniveau voor het gehele gebouw.

  Betekent dit dat in het aangrenzende brandcompartiment, cq. het erbovenliggende brandcompartiment, waar nu dus alleen handmelders vereist zijn, dus gedeeltelijke bewaking zou moeten worden aangebracht (dus handmelders en automatische melders) ??

  dus KDV = volledige detectie vereist >betekent> in onderwijsfunctie moet dezelfde niveau (dus volledige detectie) worden of mag het gedeeltelijke detectie zijn (ip.v de vereiste handmelders)

  en geldt dit dan ook voor de doormelding? die moet dan dus ook naar de brw.meldkamer.

  cu,
  Loe

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Wat betreft de doormelding meende ik dat we er al uit waren. Het is één installatie, dus de gehele installatie moet gecertificeerd worden, want de gehele installatie zal met een doormelding naar de AC moeten worden uitgerust.

  Wat betreft de detectie… Hier wordt verschillend mee omgegaan. Ik houdt me voornamelijk vast aan de zinsnede: ‘of de functies zowel functioneel als technisch volledig gescheiden zijn’.

  Daarbij vertaal ik functioneel naar: ‘is men voor de ontvluchting van elkaar afhankelijk?’

  Daarbij vertaal ik technisch naar: ‘zijn de functies al dan niet in een apart brandcompartiment gelegen?’.

  Moet alleen de eerste vraag negatief beantwoord worden, dan zullen ze invloed op elkaar uitoefenen. Indien in het KDV volledige bewaking is vereist, dan dient de andere functies (waar door gevlucht moet worden) ten minste zijn voorzien van gedeeltelijke bewaking.

  Moeten beide van beide vragen negatief beantwoord worden, dan zullen ze grote invloed op elkaar uitoefenen. In dat geval zal de bewakingomvang in het brandcompartiment gelijk zijn aan de zwaarste eis (volledige bewaking in KDV  volledige bewaking in hele brandcompartiment waarin ook andere functies zijn gelegen).

  Dit komt mijn inziens het meest in de buurt van de toelichting in de MBV. In het (toekomstige) gebruiksbesluit redeneert men overigens anders…

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Redenatie in het Gebruiksbesluit:

  Opgemerkt wordt dat het gaat om het aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie en niet om het aantal bouwlagen van het gebouw. Bij een kantoorgebouw met vier bouwlagen, kan bijvoorbeeld sprake zijn van drie bouwlagen met kantoorruimten, terwijl zich op de vierde bouwlaag uitsluitend een kantine en vergaderruimten bevinden. In dat geval heeft de kantoorfunctie drie bouwlagen (met de kantoorruimten) en de bijeenkomstfunctie één bouwlaag (kantine en kantoorruimten). Uit de tabel blijkt dat deze kantoorfunctie een niet-automatische brandmeldinstallatie, zonder doormelding naar de brandweer, moet hebben.

  Bron: toelichting gebruiksbesluit, pagina 13

  Er wordt in dit voorbeeld dus in het geheel geen rekening gehouden met het al dan niet functioneel en (brand)technisch gescheiden zijn van de verschillende functies. Een dergelijke redenatie wordt overigens ook bij de beoordeling van het Bouwbesluit gedaan, bijvoorbeeld bij het bepalen of er al dan niet een brandslanghaspel noodzakelijk is.

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Oke…

  Het KDV is een apart brandcomparitment
  De Onderwijsfunctie is ook een (eraangrenzend) brandcompartiment

  Als in één van beide BC’s brand ontstaat is het niet noodzakelijk om van de vluchtwegen van de andere functie gebruik te maken.

  M.i kunnen we de functies dus functioneel en technisch gescheiden zien.
  (in KDV moet volledig / in onderwijs moeten handmelders)

  Dat van die doormelding wil ik toch nog even op doorgaan.

  Een centrale BMC
  KDV krijgt een sub-bmc, deze moet doormelden, DM1
  Onderwijsfunctie moet DM2 doorgemeld worden.

  Mag dit onderscheid dus zo uitgevoerd worden. Bij alarm KDV, doormelding DM1, bij melding in onderwijs doormelden DM2.

  Of zit ik nu op verkeerd spoor?

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Als je weet wat DM1 of DM2 betekent maakt het volgens mij niet zoveel uit. Want je krijgt één verbinding uit de BMC naar de AC. De aanduiding DM1 betekent zoiets als ‘continue bewaakte verbinding’ terwijl DM2 ‘iets minder continue bewaakte verbinding (telefoonkiezer)’ is. Je moet dus voor de betreffende verbinding één van beide opties kiezen.

  Je moet je ook even afvragen of DM1 (binnen de regio) wel mogelijk is…

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Als je weet wat DM1 of DM2 betekent maakt het volgens mij niet zoveel uit. Want je krijgt één verbinding uit de BMC naar de AC. De aanduiding DM1 betekent zoiets als ‘continue bewaakte verbinding’ terwijl DM2 ‘iets minder continue bewaakte verbinding (telefoonkiezer)’ is. Je moet dus voor de betreffende verbinding één van beide opties kiezen.

  Je moet je ook even afvragen of DM1 (binnen de regio) wel mogelijk is…

  Ik leer weer bij…. :lol:

  als ze er bij ons in het preventieoverleg over doormeldingen praten, zeggen ze DM1 is rechtstreeks naar de brandweermeldkamer, DM2 is naar een PAC

  moet weer eens in de definities duiken geloof ik

  wopske dwdf-f
  Bijdrager
  Post count: 91

  Daar moet inderdaad even bijgeschoold worden :?: :!: :oops:

  louis van wijk
  Moderator
  Post count: 825

  Ja, nu staat dus in de bouwverordening in de tabel of er wel of niet doorgemeld moet worden naar de brandweermeldkamer.

  Voor de onderwijsfuncite hoeft dat (in dit geval) niet.

  In het boek brandbeveiligingsinstallaties staat dacht ik dat schema met DM1 en DM2.
  Hierin wordt voor onderwijsfunctie gezegd dat het DM2 moet zijn.

  Volgens mij accepteren ze bij ons in de regio alleen maar DM1 op de meldkamer.
  Daarom denk ik dus het spraakgebruik dat gehanteerd wordt dat DM2 naar de PAC gaat.

  Als je de bouwverordening gewoon volgt dan zou er hier (onderwijsfunctie) geen doormelding in hoeven. Het boek brandbeveiligignsinstallaties geeft dus alleen aan de type doormelding.

  ergo… we kunnen dus alleen maar eisen indien er doorgemeld moet worden naar de brw-meldkamer (tabel bouwverord), en we kunnen dus geen doormeldingen eisen naar een PAC

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.