Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Blad Beveiliging: conform NEN2535 is doormelding verplicht

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
 • Auteur
  Berichten
 • erik hanskamp
  Bijdrager
  Post count: 18
  #1273 |

  In het managementblad Beveiliging editie van februari 2009 blz. 67 staat dat wil een brandmeldinstallatie voldoen aan de NEN2535 er altijd doorgemeld dient te worden; als er geen verplichting is voor doormelding naar de RAC dient er te worden doorgemeld naar een andere ontvangststation die permanent meldingen kan ontvangen en direct adequate actie kan ontplooien.

  Wat vinden jullie hiervan? Zelf ben ik van mening dat paragraaf 7.13 van de NEN2535 niet zo uitgelegd moet worden.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  geen verplichting voor doormelding gezien vanuit het GB ?

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Een brandmeldinstallatie kan ook voldoen aan NEN2535 zonder dat er een doormelding (conform NEN2535, dus RAC/BAC) is aangesloten.

  Citaat:
  "NEN2535 7.13 sturingen vanuit brandmeldinstallaties

  ………..Welke stuurfuncties moeten worden uitgevoerd en de grootte van de stuurzones zal per object moeten worden bepaald. De omvang hiervan kan o.a. afhankelijk zijn van aspecten zoals: ……………
  Zoals in blokschema van figuur 1 is weergegeven de volgende sturingen worden verricht naar:………-doormeldapparatuur voor brandmeldingen (E) naar een ontvangststation voor brandmeldingen (F)……….
  Brandmeldingen moeten worden doorgemeld naar een 24 h bezet ontvangststation voor brandmeldingen, van waaruit op ieder moment de nodige brandbestrijdings- en beveiligingsmaatregelen in gang kunnen worden gezet……."
  Einde citaat.

  Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat doormelding een mogelijkheid is. De laatste zin is m.i. alleen van toepassing indien vanuit GB of anderszins doormelding vereist wordt.
  Overigens zou ik willen opmerken dat er geen ontvangststation voor brandmeldingen kan zijn die voldoet, anders dan de RAC/BAC.

  J. Nieuwland

  rene huijbers
  Bijdrager
  Post count: 4

  Lees ook het nieuwe gebruiksbesluit welke vorig jaar ingegaan is.
  Daarin staat overigens dat wanneer het gebruiksbesluit van toepassing is op het gebouw, deze niet hoeft door te melden naar een BAC of RAC, maar wel op een PAC (of iets dergelijks, in ieder geval 24 uurs bewaakt en adequate alarmopvolging aanwezig is) om te blijven voldoen aan de NEN 2535.

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Betrek onderstaande link ook bij deze vraagstelling.

  brandmeldinstallatie-ontruimingsinstallatie/onderhoudscontract-t1420-10.html

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Lees ook het nieuwe gebruiksbesluit welke vorig jaar ingegaan is.
  Daarin staat overigens dat wanneer het gebruiksbesluit van toepassing is op het gebouw, deze niet hoeft door te melden naar een BAC of RAC, maar wel op een PAC (of iets dergelijks, in ieder geval 24 uurs bewaakt en adequate alarmopvolging aanwezig is) om te blijven voldoen aan de NEN 2535.

  Waar staat dan dat je doormelding naar een PAC moet hebben om te voldoen aan NEN2535?? Volgens mij is dit niet correct.

  J. Nieuwland

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Lees ook het nieuwe gebruiksbesluit welke vorig jaar ingegaan is.
  Daarin staat overigens dat wanneer het gebruiksbesluit van toepassing is op het gebouw, deze niet hoeft door te melden naar een BAC of RAC, maar wel op een PAC (of iets dergelijks, in ieder geval 24 uurs bewaakt en adequate alarmopvolging aanwezig is) om te blijven voldoen aan de NEN 2535.

  Waar staat dan dat je doormelding naar een PAC moet hebben om te voldoen aan NEN2535?? Volgens mij is dit niet correct.

  J. Nieuwland

  Mee eens, ik dit staat volgens mij (ik ken de norm redelijk goed) nergens.

  rene huijbers
  Bijdrager
  Post count: 4

  Ik probeer de bron te vinden vanwaaruit ik citeerde, maar ik lees tegenwoordig zoveel dat dit op zich kan laten wachten, vooralsnog hebben jullie gelijk, ik heb het GB nog eens doorgespit en heb het betreffende onderwerp niet als zodanig terug kunnen vinden.
  Zal in de toekomst, zoals ik normaliter doe, verwijzen met artikelnummers.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Overigens heb ik de redacteur van het artikel om een reactie gevraagd via het algemene emailadres van "Beveiliging" met een CC aan de hoofdredacteur. Ik heb helaas van geen van beide een reactie mogen ontvangen.

  J. Nieuwland

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  Overigens heb ik de redacteur van het artikel om een reactie gevraagd via het algemene emailadres van "Beveiliging" met een CC aan de hoofdredacteur. Ik heb helaas van geen van beide een reactie mogen ontvangen.

  J. Nieuwland

  Dat is toevallig ! Ik heb ruim een week terug ook een mail richting de opsteller gestuurd. Deze mail kwam echter weer terug (emailadres werkte niet) vervolgens naar info (emailadres) het bericht verzonden. We wachten nog even af.

  erik hanskamp
  Bijdrager
  Post count: 18

  In dit kader wil ik ook wijzen op een reactie van J. Vroon onder het topic "Programma van Eisen afgekeurd".

  erik hanskamp
  Bijdrager
  Post count: 18

  Hierbij geef ik het bewuste bericht weer:

  Om even terug te komen op de basis vraag van de eigenaar/gebruiker van het kinderdagverblijf.

  Volgens Bijlage 1, lid 2b van het gebruiksbesluit moet men bij kinderdagverblijven voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar ten alle tijde een brandmeldinstallatie hebben met volledige bewaking die voldoet aan de NEN2535.
  Tot zover geen misverstanden.

  Dan komt de vraag naar voren moet ik dan toch een vorm van doormelding hebben?
  Het antwoordt hierop is helaas altijd ja.

  Hoe kom ik hier op?
  Wel het Gebruiksbesluit gaat alleen in op het doormelden naar een Regionale Alarm Centrale van de brandweer volgens artikel 2.2.1 lid 2.
  Als in Bijlage 1 wordt aangegeven dat er niet hoeft te worden doorgemeld wordt je dus ontslagen van de plicht door te melden naar een overheidsdienst.

  Daar is echter de kous niet mee af.
  Men is namenlijk verplicht een installatie aan te leggen die voldoet aan de NEN2535, (primaire eis).
  In de NEN2535 wordt in artikel 7.13 aangegeven dat een brandmeldinstallatie moet doormelden naar een 24u bezet ontvangsstation voor brandmeldingen van waaruit op ieder moment de nodige brandbestrijdings- en beveiligingsmaatregelen in gang kunnen worden gezet. Idem dito voor de storingsmeldingen.

  Dus tenzij de eigenaar/eindgebruiker kan bewijzen voldoende ondericht personeel gedurende 24u aanwezig te hebben zal hij voor een alternatief moeten zorgen ten aanzien van het verwerken van meldingen.
  In de regel komt dat dus neer op een doormelding naar een Particuliere meldkamer. (PAC)

  En om meteen maar met de deur in huis te vallen.
  Bovenstaande wordt onderschreven door het CCV omdat deze aangeeft het artikel uit Beveiligingsnieuws van februari 2009 te onderschrijven. En dat artikel geeft precies aan wat ik al gezegd heb. Iedere geeiste installatie moet een vorm van doormelding hebben.
  Ik zal de mail die ik daarover ontvangen heb quoten:

  Een brandmeldinstallatie moet, om gecertificeerd te kunnen worden, geheel voldoen aan de geldende NEN 2535 (inclusief wijzigingsbladen). Wat betreft branddoormelding is er in het vakblad Beveiliging (editie februari 2009) een artikel geplaatst, waarin de samenhang tussen NEN 2535 en wet- en regelgeving aan de orde is gesteld. Ik stuur je het artikel bijgaand toe. Het CCV onderschrijft de zienswijze in dat artikel.

  Ik voeg daar aan toe dat het voor gebruikers in het algemeen een verstandige keuze is om hun brandmeldinstallatie te laten certificeren resp. onder certificaat te laten onderhouden. Met het certificaat kunnen zij aantonen dat de brandmeldinstallatie voldoet aan de geldende norm, resp volgens de geldende norm is onderhouden, en dat zij aldus op dit gebied hun verantwoordelijkheid als gebruiker naar beste kunnen hebben ingevuld.

  Met vriendelijke groet,

  Willem van Oppen
  Adviseur Conformiteitschema’s

  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
  Jaarbeursplein 17
  Postbus 14069
  3508 SC Utrecht
  T (030) 751 6729
  F (030) 751 6701
  E Willem.oppen@hetccv.nl
  I http://www.hetccv.nl

  J. Vroon
  Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

  erik hanskamp
  Bijdrager
  Post count: 18

  Ik verbaas mij er over dat het CCV er van uit gaat dat het blad Beveiliging het bij het juiste eind heeft. Er zijn tal van voorbeelden van (geëiste) brandmeldinstallaties die niet doormelden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een niet-automatische bewaking t.b.v. de aansturing van een ontruimingsalarminstallatie kan ik mij niet voorstellen dat doormelding noodzakelijk is. Volgens mij moet de NEN 2535 zo niet worden uitgelegd.

  j vroon
  Bijdrager
  Post count: 89

  Ik verbaas mij er over dat het CCV er van uit gaat dat het blad Beveiliging het bij het juiste eind heeft. Er zijn tal van voorbeelden van (geëiste) brandmeldinstallaties die niet doormelden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een niet-automatische bewaking t.b.v. de aansturing van een ontruimingsalarminstallatie kan ik mij niet voorstellen dat doormelding noodzakelijk is. Volgens mij moet de NEN 2535 zo niet worden uitgelegd.

  Dit alles heeft te maken met voorschrijdend inzicht zoals dat zo mooi heet.
  De NEN regels zijn over het algemeen taaie lectuur en opgesteld door een commisie van wijze manne en/of vrouwen.
  Soms duurt het even om door te hebben wat men nu precies bedoeld.

  In artikel 7.13 staat NIET dat men naar een PAC moet maar dat men moet zorgen voor adequate afhandeling van de meldingen. Uiteindelijk is dat het doel van artikel 7.13.
  Men zal, hoe dan ook, ten alle tijde de melding moeten accepteren en afhandelen.

  j vroon
  Bijdrager
  Post count: 89

  Ik verbaas mij er over dat het CCV er van uit gaat dat het blad Beveiliging het bij het juiste eind heeft. Er zijn tal van voorbeelden van (geëiste) brandmeldinstallaties die niet doormelden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een niet-automatische bewaking t.b.v. de aansturing van een ontruimingsalarminstallatie kan ik mij niet voorstellen dat doormelding noodzakelijk is. Volgens mij moet de NEN 2535 zo niet worden uitgelegd.

  Voorbeeld ingaande op wat u van mening bent.
  Een school in een woonwijk heeft een ontruimingssysteem op basis van Niet Automatische bewaking, (veel gebruikt).
  Ook is geen doormelding aanwezig want die eis was er indertijd niet en men vond dat toen ook niet nodig.
  Nu gaat er s’nachts een automatische melder af in een doodlopend deel van de school (ongewenste melding) of er gaat een handmelder spontaan stuk (onechte melding) en worden de slow whoop signaalgevers geactiveerd.
  Bewoners gaan eerst staan kijken, (sensatie), en worden het dan zat omdat er niks gebeurd of omdat ze uit hun slaap worden gehouden, vervolgens gaat men hoogstwaarschijnlijk onterecht 112 bellen.

  Zou er een vorm van doormelding zijn geweest dan had er bv een sleutelhouder op komen dagen die de ontruimingsinstallatie weer had uitgezet en had politie of brandweer op basis van het 112 telefoontje waarschijnlijk ook niet op komen dagen.
  En had politie of brandweer er wel gestaan dan was er geen negatieve reactie omdat er adequaat gehandeld is.

  Maar ja, u vind doormelding niet nodig ongeacht wat er in artikel 7.13 staat.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.