Brandpreventieforum Forums Bouw Bestaande bouw of nieuwbouw?

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • arjan.i
  Bijdrager
  Post count: 7
  #571 |

  Ik weet dat er hier vooral brandspecialisten zitten, maar ik zag het kopje ‘bouwbesluit’ boven het subforum staan, en misschien is er tevens een bouwbesluittoetser in de zaal die op het volgende antwoord weet:

  Wanneer een woning deels wordt gesloopt, en vervolgens weer opgebouwd, welke bouwbesluiteisen gelden dan? Wordt de woning als bestaande bouw of als nieuwbouw aangemerkt?

  Casus: van een bestaande woning blijven na het slopen alleen de fundering en een aantal muren (lees: binnenspouwbladen en binnenwanden) van de begane grond overeind staan. Vervolgens wordt de woning weer opgebouwd, maar met een andere indeling en aangezicht dan voorheen. Dat het gehele sloop- en bouwvergunningtraject doorlopen moet worden is niet meer dan logisch, maar met enkele collega’s mijnerzijds heb ik de discussie gehad of de bouwbesluittoetsing nu als ‘nieuwbouw’ of ‘bestaande bouw’ aangemerkt dient te worden. B&W kunnen middels artikel 1.11 van het bouwbesluit ontheffing verlenen van een voorschrift tot het rechtens verkregen niveau, tenzij bij het voorschrift anders is aangegeven.

  Hoe gaan toetsende instanties (gemeentes) om met een dergelijke bouwaanvraag?

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  zie mg 2003-19 bladzijde, hoofdstuk 3.2.2 "doorwerking nieuwbouwvoorschriften naar bestaande bouw".

  de mg is te downloaden via:

  http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10373

  jano
  Bijdrager
  Post count: 222

  3.2.2 Doorwerking nieuwbouwvoorschriften naar bestaande bouw

  De nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2003 werken op twee manieren door naar
  bestaande gebouwen.
  In de eerste plaats dient op grond van artikel 4 van de Woningwet een (gehele of gedeeltelijke)
  vernieuwing, verandering of vergroting van een bestaand gebouw aan de nieuwbouweisen van het
  Bouwbesluit 2003 te voldoen, zij het dat dit besluit aan burgemeester en wethouders een
  (geclausuleerde) bevoegdheid geeft om van die voorschriften ontheffing te verlenen tot een bij dat
  voorschrift aangegeven niveau. Daarbij wordt nog opgemerkt dat bij gedeeltelijke vernieuwing,
  verandering of vergroting van een gebouw niet het gehele gebouw maar uitsluitend het aan te
  passen deel aan de nieuwbouweisen moet voldoen (zie artikel 4 van de Woningwet). Dat neemt
  niet weg dat de bouwer/constructeur bij verbouw het reeds bestaande deel van het bouwwerk dat
  als gevolg van die verbouwing zwaarder wordt belast, of daarom juist aangepast moet worden,
  eveneens in ogenschouw zal moeten nemen.10 Dat geldt evenzeer voor de toetsende gemeente.
  In de tweede plaats bevat hoofdstuk III van de Woningwet een aantal aanschrijfbevoegdheden
  (o.m. artikel 17), waarmee burgemeester en wethouders het treffen van voorzieningen aan een
  gebouw kunnen opleggen. Deze gemeentelijke bevoegdheid mag slechts worden gebruikt indien
  die voorzieningen als “noodzakelijk” kunnen worden aangemerkt. Toegespitst op de vrije doorgang
  van toegangen betekent dat derhalve ook dat de nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit
  2003 inzake bezettingsgraadklassen en de minimaal vereiste vrije doorgang van toegangen in een
  individueel geval aldus doorwerking kunnen hebben naar een bestaand utiliteitsgebouw.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  zitten twee ‘maren’ aan vast.

  Wanneer je het artikel leest wat de ontheffing tot niveau bestaande bouw regelt, zie je dat dit slechts bruikbaar is bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen etc., maar niet voor het ‘oprichten’. Bij complete is ontheffing dus mogelijk.

  Aanschrijven tot een hoger niveau is slechts in het geval mogelijk, en moet ook individueel onderbouwd worden. Generiek beleid voor ‘bestaande bouw’ zoals zoveel gemeenten dit hanteren heeft geen enkele wettelijke status, bij elk gebouw moet opnieuw worden aangetoond dat het toepassenvan de eis voor bestaande bouw een niet-acceptabele situatie tot gevolg heeft. De maatregel moet ook in verhouding staan tot de constatering.

  preventiespecialist
  Bijdrager
  Post count: 35

  In de meeste gemeenten zal dit dus neerkomen op nieuwbouweisen. (te meer omdat er tot begane grond niveau gesloopt wordt) Hooguit dat om bestemmingsplantechnische redenen wordt afgeweken van de verdiepingshoogten van nieuwbouw.

  Verder vraag ik me wel af of het nog verstandig is om de binnenspouwbladen en binnenwanden te behouden.Nieuw en oud gaan zelden goed samen tenzij de werking van alle materialen volledig is uitgedacht, zodat elke vorm van scheuring / zetting opgevangen kan worden.

  arjan.i
  Bijdrager
  Post count: 7

  @jano: bedankt, die had ik nog niet gevonden. Wel de hele VROM-helpdesk afgestruind, maar daar staat welgeteld één vraag die iets aansluit bij mijn kwestie.

  @Engeltje: dat bij complete nieuwbouw de vlieger niet opgaat weet ik, maar dit vind ik een grijs gebied en ben in de praktijk ook nog niet veel voorbeelden van dergelijke situaties tegengekomen. In principe moet je (voor zover ik alles goed heb gelezen) een verbouwing van een bouwwerk aan nieuwbouweisen toetsen, tenzij dat onredelijk zou zijn, dan kunnen B&W art. 1.11 van toepassing verklaren en (mits onderbouwd) ontheffing verlenen voor bepaalde delen van het bouwbesluit. Voor een interne verbouwing, bijvoorbeeld door in een oude boerderijwoning van 2 kamers op de begane grond één grote te maken, zou je dus ontheffing voor kunnen verlenen, omdat ik me voor kan stellen dat de plafondhoogte van een verblijfsruimte niet zomaar tot 2,60 meter op te krikken is. :wink:

  @Preventiespecialist: volgens een goede bekende van mij die jarenlang op afdeling Bouwen en Wonen van de betreffende gemeente heeft gewerkt (nu VUT-ter) ziet deze gemeente het opnieuw oprichten van een woning als ‘bestaande bouw’, met dien eisen. Ik kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen, en daar wringt dan ook de schoen. Enerzijds zou het mooi zijn, omdat er voor het her-/nieuwbouwen een maximum aan de inhoud van een woning zit, en door bijvoorbeeld een lagere plafondhoogte aan te houden zijn daarmee de beschikbare kubieke meters over meer vierkante meters uit te smeren. Aan de andere kant ben ik bang dat als de vergunning wordt aangevraag als zijnde bestaande bouw, de hele mik weer terugkomt met het vriendelijke doch dringende verzoek om al het papierwerk maar aan te passen naar nieuwbouweisen, met de extra kosten en tijd als gevolg.

  Daarnaast blijf ik over de bouwkundige uitvoering nog twijfels houden. Zoals Ps al aangaf ligt scheuren of zetten op de loer. Zelf ben ik er niet weg van, dus zal ik het nog eens goed op me laten inwerken over het precieze hoe en wat.

  Bedankt voor de reacties voorzover. Nieuwe inzichten zijn natuurlijk altijd welkom. :D

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  @ arjan: Ik heb nu een leuk voorbeeldje als toets voor me liggen. Een nieuwbouw-appartementencomplex met een grappige structuur van hoge en lage delen kan voor enkele woningen niet aan de 10% en de 0,5 m2 eis voor daglichtoppervlakte voldoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door grote muurvlakken tegenover de ramen en flinke balkonoverstekken.

  De aanvrager heeft het al met gelijkwaardigheid geprobeerd (daglichttoetreding fysisch uitrekenen met werkelijke reflectiefactoren), maar ook daarmee halen ze het (net) niet.

  Nu vragen ze me om voor het kleine gedeelte waar ze het niet halen een ontheffing op de voorschriften te geven. Dat kan dus niet… Het is bij nieuwbouw of voldoen aan de eis, of het gelijkwaardig oplossen.

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.