Brandpreventieforum Forums Gebruik Bestaand gebouw(1972) moet voldoen aan bouwbesluit 2012?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • hans de jong
  Bijdrager
  Post count: 138
  #2628 |

  Een bestaand gebouw uit 1972, moet dit gebouw nu voldoen aan het bouwbesluit 2012. Het gaat mij om de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

  kruisje pietersenkruisje pietersen
  Bijdrager
  Post count: 172

  Wanneer zijn de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aangelegd en volgens welke norm? Dat is van belang, hoe oud het gebouw is maakt niet zo heel erg veel uit.

  X never ever marks the spot

  hans de jong
  Bijdrager
  Post count: 138

  Het gaat mijn erom of ik nu moet voldoen aan het bouwbesluit 2012. Gebouw uit 1972, toen had je nog gemeentelijke bouwverordeningen. Ik heb een andere tread hier gelezen, alleen dat ging over de overgangsregeling tussen gebruiksbesluit 2008 en het nieuwe bouwbesluit.

  Dus ik heb een gebouw uit 1972, zit een installatie voor de normeringen vast werden gesteld. Moet deze nu voldoen aan de eisen van nu? Bijvoorbeeld met samenvallende vluchtwegen, moet ik die nu bewaken volgens de eisen van nu of kan ik de oude eisen handhaven?

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  De eisen voor installaties hebben geen onderverdeling in niveaus voor bestaande bouw, nieuwbouw en verbouw. Op dat moment moet ELK gebouw in Nederland aan die eisen voldoen, en kan een gemeente je dus verplichten je installatie te updaten.
  Dit is overigens niet nieuw. Ook de bouwverordeningen destijds en het Gebruiksbesluit was dit zo geregeld. Het is aan gebouwbeheerders om hun installaties te updaten aan de hand van het ‘voortschrijdend inzicht’ in de regelgeving. Als je al sinds ’72 dezelfde installatie hebt had je als gebruiker ook de common sense moeten hebben om deze door de jaren heen bij te houden.

  De gemeente moet dit soort zaken wel ‘in redelijkheid’ regelen. Er zal gekeken worden in hoeverre de huidige installatie functioneel is. Wanneer er weinig risico is zal er geen aanpassing worden geeist, en zal de situatie op basis van gelijkwaardigheid worden goedgekeurd. Wanneer er wel aanpassingen nodig zijn wordt er vaak gebruik gemaakt van een soort overgangsregeling bij heftige wetswijzigingen (die had je al gevonden dacht ik te lezen), of wordt er in een aanschrijving een tamelijk lange termijn gegeven om de installatie te laten voldoen aan de eis van deze tijd.

  Maar puur juridisch bezien mag de gemeente eisen dat je binnen een paar maanden een gloednieuwe installatie gaat aanleggen.

  brand preventje
  Bijdrager
  Post count: 5

  De eisen van het Bouwbesluit 2012 (ook hofstuk 6) zijn rechtstreeks werkend, alleen in hoofdstuk 9 is een overgangsrecht opgenomen, maar die gaat voor de BMI alleen over de certificering.
  Vreemd trouwens ook het Gebruiksbesluit was in dit opzicht rechtstreeks werkend. Mogelijk is er in het bestaande gebouw dus sprake van een gelijkwaardigheidsituatie want als de gemeente na zoveel jaar nu pas met die eis aankomt zou dat best wel eens zo kunnen zijn beslist in 1972. Het Bouwbesluit 1992 (in combi met Bouwverordening) en de andere opvolgers (2003 , Gebruiksbesluit en 2012) daarvan zouden geen (nauwelijks) niveau verhoging gebracht hebben volgens de geschriften van de betreffende ministeries.
  Kun je dat niet aantonen dan is het minimum niveau van het bouw besluit toch van kracht en de voorwaarden uit hoofdstuk 6 gelden voor bestaande en nieuwbouw situaties

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Hoofdstuk 6 is inderdaad voor zowel bestaande als nieuwbouw van toepassing. Nieuwbouw spreekt voor zich en bestaande bouw is de ondergrens. Maar bij onder andere verbouwingen kunnen we terug vallen op BB art 1.12. Bij een verbouwing mag ik ook voor een installatie uit gaan van het van rechtens verkregen niveau. Er wordt in dit artikel voorgeschreven dat enkel wanneer je een installatie gaat vervangen deze dan ook aan de nieuwe norm moet voldoen.
  Als ik het goed lees wordt in BB art 1.12 aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de overheid zo maar alle installaties kan laten vervangen wanneer er een nieuwe norm uit komt.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  uit mijn hoofd gezegd was er wel iets van een overgangsregeling van toepassing. Verwachten dat alle installaties stante pede zouden worden geupdate is onredelijk, dus gemeenten hebben hiervoor een richttermijn tot (ik dacht) 2018 gekregen… gebouweigenaren kunnen op die manier een update-plan opstellen, en de nieuwe installatie gefaseerd invoeren. Vraag me niet waar ik dit vandaan heb, ik dacht dat het in de Memorie van Toelichting stond.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Ik weet niet of er een formele overgangsregeling van toepassing is maar de algemene toelichting van het BB2012 is wel vrij duidelijk over het van rechtens verkregen niveau waarbij bestaande bouwwerken dienen te worden ontzien wanneer technische eisen worden aangescherpt of nieuwe eisen worden geintroduceerd.
  Er wordt niet letterlijk ingegaan bijvoorbeeld brandmeldinstallaties maar als we BB art. 2.12 er bij halen denk ik dat we voorzichtig mogen concluderen dat het niet nodig is om bestaande installaties te vervangen.

  freddy x
  Bijdrager
  Post count: 67

  …eldinstallaties maar als we BB art. 2.12 er bij…

  Je bedoelt waarschijnlijk art. 1.12. Het beschreven probleem bestond al in het gebruiksbesluit. In de voorschriften stond en staat dat een gebruiksfunctie een bepaalde brandmeldinstallatie dient te hebben. Er wordt geen onderscheid gemaakt in bestaand of nieuwbouw, waardoor het in alle gevallen geldt. In de aansturing van de normen wordt wel onderscheid gemaakt, dus daarin is nog wel enig verschil. Weer jammer dat dit niet is meegenomen in het nieuwe Bouwbesluit…

  Dat in art 1.12 wordt verwezen naar het rechtens verkregen niveau is een farce. Ondergrens is namelijk het niveau voor het bestaande bouwwerk = het beschreven voorschrift.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Freddy je slaat voor mijn gevoel de spijker op zijn kop.
  Je geeft precies aan wat de wetgever () heeft beoogd. Wat men namelijk niet wil hebben is dat overheden bij het uitkomen van een nieuwe norm meteen doorschieten het hele gebouw "op zijn kop gaan zetten". Om deze reden is in het BB 2012 handen en voeten gegeven aan het van rechtens verkregen niveau waarmen men heeft voorgeschreven dat wordt voldaan aan de voorwaarden wanneer je het gebouw netjes hebt onderhouden nadat je ooit eens een bouwvergunning hebt gekregen.
  Formeel heet dit : Het kwaliteitsniveau van het gebouw is samen met de technische voorschriften rechtmatig voor zover de kwaliteit van het bouwwerk het resultaat is van de technische voorschriften of de bouwvergunning die op de oorspronkleijke oprichting van het bouwwerk van toepassing waren.

  Concreet : als je in 1985 een bmi in je nieuwe en net opgeleverde gebouw hebt aangebracht op basis van de NEN 2535 1986 en deze voldoet nog steeds aan deze norm en je hebt deze keurig onderhouden voldoe je prima aan de eisen uit het BB2012.

  jeffrey n
  Bijdrager
  Post count: 33

  Concreet : als je in 1985 een bmi in je nieuwe en net opgeleverde gebouw hebt aangebracht op basis van de NEN 2535 1986 en deze voldoet nog steeds aan deze norm en je hebt deze keurig onderhouden voldoe je prima aan de eisen uit het BB2012.

  Ik lees het volgende in de toelichting van BB artikel 1.12:

  Wat het rechtens verkregen niveau is zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Als er in de desbetreffende afdeling van hoofdstuk 6 bijvoorbeeld voorschriften voor bestaande bouw zijn opgenomen, dan is dat de absolute ondergrens voor het rechtens verkregen niveau.

  Artikel 6.20 geeft aan of er een BMI in moet komen, en dan vind je in Regeling Bouwbesluit 2012 in bijlage 1 dat een bestaand gebouw minimaal aan de NEN2535:1996 moet voldoen. Naar mijn idee is dit ‘het voorschift voor bestaande bouw’ waar de toelichting van BB 1.12 over spreekt. Dus een installatie uit 1985 moet minimaal voldoen aan NEN2535:1996.

  freddy x
  Bijdrager
  Post count: 67

  Artikel 6.20 geeft aan of er een BMI in moet komen, en dan vind je in Regeling Bouwbesluit 2012 in bijlage 1 dat een bestaand gebouw minimaal aan de NEN2535:1996 moet voldoen. Naar mijn idee is dit ‘het voorschift voor bestaande bouw’ waar de toelichting van BB 1.12 over spreekt. Dus een installatie uit 1985 moet minimaal voldoen aan NEN2535:1996.

  Zo lees ik het ook. Een installatie uit 1986, ook al is deze goed onderhouden, voldoet niet aan de eis voor bestaande bouw en voldoet niet.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Freddy, toch heb ik het idee dat je enkel leest wat je graag wil lezen. Het BB blijft een een complex geheel maar in de versie BB 2012 is toch echt niet voor niets het van rechtens verkregen niveau formeel deel uit gaan maken van de wetteksten.
  Hierbij geeft art. 1.12 lid 2 en 3 toch wel erg duidelijk aan wat de bedoeling is met installaties uit hoofdstuk 6 en 7.

  freddy x
  Bijdrager
  Post count: 67

  @johan

  Zo duidelijk is het niet als je leest wat het rechtens verkregen niveau inhoudt. Als ik verder lees staat er in de definitie van RVN:"…en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en..".

  Het niveau van bestaande bouw voor installaties staat omschreven in de betreffende artikelen. Kijken wij bijvoorbeeld naar art. 6.20 dan staat er : "Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN2535…"
  Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuwbouw. Er staat niet: "een te bouwen gebruiksfunctie", of iets dergelijks. Ook de naam van de afdeling geeft aan dat het voor nieuwbouw geldt en voor bestaande bouw.

  Leuk dat rechtens verkregen niveau, maar de ondergrens is het niveau bestaande bouw. En dat niveau is (en was) heel hoog.

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  Ik meende pas geleden een soortgelijke discussie voorbij te zien komen, waarin iemand aanhaalde dat de combinatie van Regeling Bouwbesluit met de NEN2535 (bestaande bouw, er zijn 2 versies…) het mogelijk maakt voor bestaande installaties een lager niveau aan te houden… maar dat kwam dan uit op het niveau wat in 1985 gangbaar was. Houdt er dus ook rekening mee dat de aangestuurde NEN nog uitzonderingen voor bestaande bouw kan maken. Het hoeft niet altijd rechtstreeks in het Bb te staan.

  Wanneer je het over een installatie van 1972 hebt, is het wellicht ook wel tijd om hem aan te gaan passen… en als de gemeente je van een aanschrijving daarvoor voorziet, dan kunnen ze (naar mijn mening terecht) stellen dat de installatie ook ECHT aan het niveau nieuwbouw moet gaan voldoen (zie art. 13 Ww). Dan is het RVN niet meer zozeer van belang, maar wordt de motivatie van de gemeente leidend waarom ze er een installatie op dat niveau in willen hebben.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.