Brandpreventieforum Forums Gebruik Bedrijfshal 4500 m2

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • werner driessens
  Bijdrager
  Post count: 47
  #1094 |

  Hallo,

  Een vraagje over een bestaande bedrijfshal van ongeveer 6000 m2. In het bestaande pand is een brandcompartiment aanwezig van ongeveer 4500 m2. Destijds (1995) is dit pand goedgekeurd op basis van dit grote brandcompartiment in combinatie met rook-warmte afvoer (rookwarmte werd destijds gezien, zoals zo vaak, als gelijkwaardigheid voor het grotere compartiment,). Nu is er een controle gehouden door de brandweer welke aangeeft dat het pand niet voldoet aan bestaande bouw (brandcompartiment > 3000 m2, hebben ze gelijk in natuurlijk).

  Ik kan natuurlijk een vuurlastberekening maken vlgs. BVB 2007, maar de vraag is eigenlijk. Wanneer ik voldoe aan de bouwvergunning uit 1995, op basis waarvan kan dan een aanpassing van de bestaande situatie worden geeist.

  johan
  Bijdrager
  Post count: 621

  Voor de komst van het concept beheersbaarheid van brand (weet ff niet precies wanneer dit was maar volgensd mij ergens eind jaren negentig) was het inderdaad algemeen gebruikelijk om industriegebouwen van 2500 tot 5000 m2 uit te voeren met BMI en RWA. Dit komt als ik het goed heb uit de toen gehanteerde brochure : Een Brandveilig gebouw Bouwen. Deze brochure werdt uitgegeven door de Nederlandse Brandweer Federatie.
  Het zou wel handig zijn als dit in je vergunning of in elk geval in het dossier vermeld staat.

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Het gebouw is destijds volgens de bouwvergunning gebouwt? En er is sindsdien niets aangepast? In principe hebben ze dan niet direct iets om meer te eisen dan in de bouwvergunning staat.

  Stel het zou onder niveau bestaande bouw uitkomen, dan mogen ze eisen dat het niveau opgetrokken word tot niveau bestaande bouw. Maar hierbij moeten ze natuurlijk de in de bouwvergunning onderbouwde gelijkwaardigheid ook meenemen in de overweging. Als destijds een RWA installatie als gelijkwaardigheid heeft gediend voor een compartiment van 1000m[sup]2[/sup]? (Mijn kennis van BB92 schiet tekort), lijkt het mij sterk dat het nu niet meer voldoet als gelijkwaardigheid op de bestaandebouw eis van 3000m[sup]2[/sup]

  peter
  Bijdrager
  Post count: 584

  De Woningwet verbiedt het in stand houden van een gebouw dat niet voldoet aan de eisen voor bestaande gebouwen. Voor de afmeting van een brandcompartiment bestaat een voorschrift voor bestaande gebouwen. Er mag dus vereist worden dat aan de eis voor bestaande gebouwen voldaan wordt.

  emiel van rossumemiel van rossum
  Sleutelbeheerder
  Post count: 950

  Er mag dus vereist worden dat aan de eis voor bestaande gebouwen voldaan wordt.

  Daarbij moet neem ik aan toch wel een destijds vergunde gelijkwaardigheid meegewogen worden. Anders kan de gemeente alle op gelijkwaardigheid gebouwde gebouwen boven de 2000/3000m[sup]2[/sup] wel aan gaan schrijven omdat ze niet voldoen aan niveau bestaande bouw.

  kruislijst
  Bijdrager
  Post count: 1128

  Als je niets gewijzigd hebt, is het in overeenstemming met de vergunning.

  Met je grootte overschrijdt je wel de minimale eisen bestaande bouw, maar daar is destijds een gelijkwaardigheid voor afgegeven.

  in 1992 hadden we geen prestatie-eis voor de grootte van een brandcompartiment (industriefunctie). Er rust nu dus een schone taak bij de gemeente om te motiveren waarom het gebouw nu niet zou voldoen (niet zo heel moeilijk, als er een RWA in zit).

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  Zoals Kruislijst al aangeeft is er niets aan de hand als alles in overeenstemming met de bouwvergunning is. De vorige methode Beheersbaarheid van brand is in 1995 geïntroduceerd. Het heeft echter enige tijd geduurd voordat deze methode overal werd geaccepteerd/toegepast. Daarnaast was en is deze methode niet heilig. Je hoeft niet persé deze methode toe te passen.

  Aangezien de toepassing van RWA destijds als gelijkwaardig is beschouwd en er geen bouwkundige wijzigingen zijn geweest is de verleende bouwvergunning nog steeds rechtsgeldig. Nogmaals gelijkwaardigheid aantonen kan dus niet zomaar vereist worden.

  Met betrekking tot de (model) Bouwverordening of straks het Gebruiksbesluit kan de brandweer wel opmerkingen plaatsen. Hier moet namelijk altijd aan voldaan worden. Echter wordt er in de Bouwverordening en Gebruiksbesluit niets vereist over de grootte van brandcompartimenten. :wink:

  peter
  Bijdrager
  Post count: 584

  Anders kan de gemeente alle … gebouwde gebouwen boven de 2000/3000m[sup]2[/sup] wel aan gaan schrijven omdat ze niet voldoen aan niveau bestaande bouw.

  Inderdaad. Dat een gemeente doen.

  peter
  Bijdrager
  Post count: 584

  Als je niets gewijzigd hebt, is het in overeenstemming met de vergunning. …

  Maar niet met de Woningwet en het Bouwbesluit.

  peter
  Bijdrager
  Post count: 584

  Zoals Kruislijst al aangeeft is er niets aan de hand als alles in overeenstemming met de bouwvergunning is. …

  Toch wel. Het voldoet niet aan de Woningwet en het Bouwbesluit voor bestaande gebouwen.

  peter
  Bijdrager
  Post count: 584

  Het dwaalt een beetje af van brandveiligheid maar het blijkt ook daarvoor relevant.

  Tot niet lang geleden was ook ik, ik denk samen met driekwart van bouwend Nederland, in de veronderstelling dat een gemeente geen aanpassing mocht eisen aan bestaande gebouwen als daar in het verleden een vergunning ("rechtens verkregen niveau") voor af was gegeven. Nader onderzoek, en een bijdrage van Engeltje (ere wie ere toekomt), hebben mij in doen zien dat een bestaand gebouw aan artikel 1b, lid 2a van de Woningwet, "Het is verboden een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften", moet voldoen.

  Gelijkwaardigheid is in deze situatie niet primair relevant. Een gebouw moet voldoen aan de eis voor de maximale afmeting voor een bestaand brandcompartiment uit het huidige Bouwbesluit. Als het dat niet doet, kan de gemeente met een beroep op gelijkwaardigheid een gelijke mate van veiligheid toestaan. Maar dan moet dus een gelijke mate van veiligheid aangetoond worden zoals vereist in het huidige Bouwbesluit voor bestaande gebouwen.

  Het rechtens verkregen niveau is alleen relevant als er voor een aspect/onderdeel geen eis voor bestaande gebouwen bestaat.

  Een gemeente kan dus eisen dat de eigenaar een bestaand gebouw aanpast zonder dat de eigenaar van plan is iets te wijzigen. (Terzijde: En als hij dan iets wijzigt mag de gemeente nieuwbouwniveau eisen….)

  jarnold ter meer
  Bijdrager
  Post count: 252

  @Peter

  Er zal ongetwijfeld staan dat je een bestaand gebouw niet mag houden op het niveau zoals het was. Echter vergeet je dat dit alleen relevant is als er een bouwaanvraag wordt ingediend.
  Bij een bouwaanvraag dient er in beginsel altijd voldaan te worden aan de nieuwbouw eisen van het Bouwbesluit. In sommige situaties is dit niet altijd mogelijk. Het Bouwbesluit geeft de mogelijkheid daarvoor een iets lager niveau aan te houden, namelijk "bestaande bouw". Hiervoor dient altijd vrijstelling aangevraagd te worden bij B & W.

  Aangezien er niets veranderd is sinds de toenmalige bouwaanvraag is de opmerking van de brandweer daarom niet terecht. De conclusie die Peter maakt is daarom ook geheel onterecht. Dit zou overigens ook betekenen dat ca. 60% van alle gebouwen in Nederland met de grond gelijk gemaakt kunnen worden.

  Voor meer info verwijs ik je naar het ministerie van VROM.

  peter
  Bijdrager
  Post count: 584

  @Peter

  … Voor meer info verwijs ik je naar het ministerie van VROM.

  Heb je daarvoor een iets specifiekere verwijzing?

  werner driessens
  Bijdrager
  Post count: 47

  Hallo allen,

  In ieder geval bedankt voor jullie reacties.

  Ik heb deze morgen een gesprek gehad met de gemeente (brandweer) en we zijn er uit. Bij nazoeken in het dossier is duidelijk geworden dat de vergunning inderdaad is verleend op basis van gelijkwaardigheid. Het compartiment van 4500 m2 in combinatie met RWA was destijds gelijkwaardig aan de eis van brandcompartimenten van max. 2500 m2 (nieuwbouweis van destijds).
  De nieuwbouweis van toen, waaraan het gebouw dus voldoet, is hoger dan de eis in het bouwbesluit bestaande bouw en er is dus geen reden tot het aanpassen van de compartimentering.

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  De bouwverordening zegt echter wel iets over BMI’s (voor aansturing RWA) die op basis van art. 1.5 (gelijkwaardigheid) werden geeist. Zie art.2.6.1. Dit betekent een gecertificeerde brandmeldinstallatie. Bouwverordening geldt ook voor bestaande bouw, dus….. (ik durf bijna te stellen dat de huidige BMI niet voldoet)

  J. Nieuwland

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.