Brandpreventieforum Forums Gebruik Adviescommisie brandveiligheidsvoorschriften

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • ton van hoof
  Bijdrager
  Post count: 29
  #1853 |

  Geachte forumleden.

  Het volgende:
  Als bijlage een advies van de commissie. Ik ben nu echter al bijna twee maanden bezig met het laten verwijderen van het tweede gedeelte. Het probleem bij deze gemeente is dat men graag een brandmeldinstallatie met doormelding op de verschillende locaties wil hebben. Het advies geeft in deze vorm ruimte voor de gemeente om hun eis te handhaven. Mijn verzoek om deze persoonlijke visie uit het verslag te laten wordt dus niet ontvankelijk verklaard. Het doel van dit bericht is om andere leden op de hoogte te brengen van de gang van zaken bij deze commissie. Het is ook nog eens zo dat de communicatie tussen vrom en de commissie (Alle zaken worden eerst beoordeeld bij Vrom) zeer moeizaam verloopt. Je hebt geen zeeen van tijd als je een geschil hebt met een gemeente. Het continue moeten namailen en bellen vond ik persoonlijk irritant. Ik weet dat deze commissie er nog niet zo lang is, maar ik vind het onvoorstelbaar dat je zo veel moeite moet doen om op de hoogte te blijven van je casus.

  Ik blijf het zo wie zo vreemd vinden dat men nu landelijke regels heeft in Nederland, maar dat er geen sancties staan op het onnodig vertragen van deze regelgeving door gemeentes. Het advies van deze commissie is niet bindend. Uit dit verhaal kun je dus afleiden dat mijn klant een rechtelijke procedure aan moet gaan met de gemeente. Ik vraag me terdege af wat er nu is veranderd door het gebruiksbesluit. Gemeentes worden niet aangesproken op wangedrag (Vrom inspecties kon niets doen, maar volgens Vrom zelf kunnen ze wel degelijk stappen ondernemen tegen een gemeente).
  Met een advies in de hand ben je dus maar een klein stukje verder. Je weet nu iets eerder dat je waarschijnlijk gelijk hebt, het krijgen is nu dus nog steeds het oude verhaal. Jarenlang procederen en in de tussentijd natuurlijk wel doen wat de gemeente eist. Vaak lopen deze rechtzaken uit op een teleurstelling. De kosten van een advocaat lopen al snel op. Moet je je klant dan echt adviseren om maar te doen wat de gemeente zegt. Het gebruiksbesluit zou hier verandering in brengen, ik ben er echter nog niet uit hoe.

  De volgens vrom snelste manier om deze panden opnieuw te beoordelen volgens het laatste besluit, opzeggen van oude vergunning en aanvragen van nieuwe vergunningen ging ook niet op. De gemeente bleef handhaven met als gevolg meerdere dwangsommen. En dat nog wel ondanks dat er dus helemaal geen vergunningen van deze locaties zijn.
  Aandringen op het opnieuw aanvragen van vergunningen zou in mijn ogen gepaster zijn. De gemeente houd echter vast aan de reeds ingeslagen weg.

  Ik had gehoopt dat ik met een sterker advies naar de klant kon stappen. Met dit advies gaat het me meer moeite kosten, maar ik ben ervan overtuigd dat de aanhouder wint. Geld voor een advocaat heb ik niet, die had ik al nodig om uberhaupt met de gemeente aan tafel te komen. En als kleine ondernemer doet dat behoorlijk pijn. Na een jaar ben ik nog steeds niet uit de rode cijfers.

  Het advies heeft goed voor me uitgepakt, alleen de aanvullende opmerking doet me de das om.

  Als bijlage het advies van de commissie, na aandringen met een briefhoofd en herkenbare huisstijl.

  Groeten Ton van Hoof

  [attachment=2]scannen0007.jpg[/attachment][attachment=1]scannen0009.jpg[/attachment][attachment=2]scannen0007.jpg[/attachment]
  scannen0007.jpg
  scannen0009.jpg
  scannen0008.jpg

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Gezien de oppervlakten lijkt het me overdreven om een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding te moeten hebben. Helemaal niks is het echter het andere uiterste.
  Ik heb het concept [woordenboek]bouwwerkbesluit[/woordenboek] (tekst AMVB 100222 eindfase) er op nageslagen, wat -naar men streeft- per 01-01-2011 van kracht wordt, evt. al dan niet gewijzigd, daar wordt e.e.a. gezegd:

  Artikel 6.25 Brandmeldinstallatie.
  1. Een gebruiksfunctie heeft een brandmeldinstallatie met een omvang van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage I bij dit besluit, indien:
  a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van de zelfde soort in het gebouw groter is dan de in bijlage I bij dit besluit aangegeven grenswaarde.

  2. Indien een gebruiksfunctie op grond van het eerste lid een brandmeldinstallatie heeft, heeft het brandcompartiment waarin de gebruiksfunctie ligt een brandmeldinstallatie met een zelfde omvang van de bewaking en doormelding als voor die gebruiksfunctie is aangegeven in bijlag I.

  Artikel 6.26 Rookmelder woonfunctie.
  4. In een brandcompartiment zonder een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.25 waarin een bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar of een logiesfunctie ligt:
  a. heeft een ruimte waardoor een vluchtroute voert, gelegen tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de gebruiksfunctie een doorgekoppelde rookmelde als bedoeld in NEN2555, en
  b. hebben alle verblijfsruimten in de gebruiksfunctie doorgekoppelde rookmelders als bedoeld in NEN2555.

  Let op: de beide artikelen zijn niet volledig geciteerd, alleen wat genoemd is.

  Het bekijken van gebruiksfuncties en grenswaarden per gebruiksfunctie, zonder op te tellen en dus niet in relatie tot elkaar is een discussie waarover veel geschreven is, o.a. op dit forum. Blijkbaar heeft de overheid dit ook ingezien en wordt de regelgeving op dit punt aangepast, dan wel verduidelijkd.

  In antwoord op een waarschijnlijk volgende vraag: ik mag de documenten niet mailen op anderszins verspreiden.

  J. Nieuwland

  ton van hoof
  Bijdrager
  Post count: 29

  Dus als ik het goed begrijp wordt het verhaal van twee verschillende funkties in een bouwwerk nog steeds niet ondervangen met deze nieuwe regels. Wat de commissie stelt is dus nog niet verholpen in deze nieuwe regelgeving.

  Groeten Ton van Hoof

  j. nieuwland
  Bijdrager
  Post count: 801

  Dus als ik het goed begrijp wordt het verhaal van twee verschillende funkties in een bouwwerk nog steeds niet ondervangen met deze nieuwe regels. Wat de commissie stelt is dus nog niet verholpen in deze nieuwe regelgeving.

  Groeten Ton van Hoof

  In de toelichting staat het volgende:

  In het eerste lid, onderdeel a, wordt ondervangen dat de aanwezigheid van verschillende gebruiksfuncties binnen een gebouw ieder los worden geteld en dat daarmee onder de grenswaarde van een brandmeldinstallatie wordt gebleven.

  In het tweede wordt geregeld dat een brandcompartiment voorzien moet zijn van een brandmeldinstallatie indien dat brandcompartiment groter is dan de grenswaarde van een bepaalde in dat compartiment gelegen gebruiksfuncties. Ligt in een brandcompartiment bijvoorbeeld een KDV dat kleiner is dan de grenswaarde, maar is het brandcompartiment groter dan de grenswaarde dan geldt het voorschrift mbt de aan te leggen BMI voor het gehele compartiment.

  Bijlage I:

  2. a. Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar:

  -200 m2 >1 bouwlaag volledige bewaking
  -400 m2 volledige bewaking
  -400 m2 >1 bouwlaag volledige bewaking doormelding
  -800 m2 volledige bewaking doormelding

  J. Nieuwland

  ton van hoof
  Bijdrager
  Post count: 29

  Ik ben toch echt van mening dat er staat gebruiksfunkties van de zelfde soort. Een bijeenkomstfunktie is toch niet hetzelfde als een onderwijsfunktie. Dus kan je deze funkties niet bij elkaar optellen.

  Groeten Ton

  Joachim BolteJoachim Bolte
  Moderator
  Post count: 2277

  er is een verschil tussen ‘identieke functies’ en ‘gelijksoortige functies’ vergelijk het met een kantoorgebouw waar een kantine in zit. Die heeft ook bijeenkomstfunctie, is niet ‘identiek’ maar valt wel binnen het grotere kantoorgebouw waardoor ze als gelijksoortig kan worden gezien.

  Dat kun je ook lezen in de wetsartikelen die hierboven worden aangehaald, daarin staat dat diverse verschillende gebruiksfuncties ‘van gelijke soort’ kunnen zijn. Met jouw uitleg zou dat een contradictio in terminis zijn.

  In een brede school is die ‘ondergeschiktheid’ lastig bepalen. Staan alle functies in dat gebouw ten dienste aan elkaar, of is het meer een bedrijfsverzamelgebouw met allemaal losse functies. Zul je per geval moeten onderzoeken, maar wanneer je opvang zo groot wordt dat het een eigen installatie nodig zou hebben die afwijkt van die van de onderwijsfunctie, zou ik haar afzonderlijk beoordelen. Zo niet zou ik de oppervlakte meenemen in de eis voor de onderwijsfunctie, en de installatie op het totaal baseren.

  ton van hoof
  Bijdrager
  Post count: 29

  Laat jouw voorbeeld nou net in de uitleg staan van het huidige gebruiksbesluit. Hier worden de funkties appart bekeken.
  De kantine wordt dus wel zeker gezien als een andere soort. Of gaan we de hele rateplan volgend jaar omgooien.
  Er zijn al zoveel mensen die moeite hebben met dit besluit. Tegenstrijdig of niet soort is dus weer dubieus te noemen.
  Welke funktie ga je dan pakken. Die van bijeenkomst of van kantoor.

  Het lijkt me slimmer als dat deze situatie zich voordoet( Gezamelijk groter als 500 m2), dat je de hoofdfunktie bepaald. De funktie waar of de meeste oppervlakte gebruikt wordt of de meeste mensen aanwezig zullen zijn.

  In mijn geval betekend dit dat de onderwijsfunktie groter is als de kinderdagopvang. Met als voordeel dat er een BMI in moet.

  Er moeten dan echter wel uitzonderingen gemaakt worden. Lichte industriefunktie bv. Een klein kantoor met een magazijn moet buiten deze regel vallen. Magazijn is doorgaans alleen oppervlakte.

  Ik streef in mijn verhaal naar duidelijkheid en enkelzijdige intrepretatie van regelgeving. Vooral omdat ik helaas moet constateren dat er nog steeds onduidelijkheden in het gebruiksbesluit zitten. De verschillende topics op dit forum onderstrepen mijn mening.

  Groeten Ton van Hoof

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.